81047. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas ágyazás kerékpárok hátsó kereke részére

Megjelent 1935. évi junius hó 25-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81047. SZÁM. — XX/C. OSZTÁLY. Rugalmas ágyazás kerékpárok hátsó kereke részére. Gahse Gerhard, mechanikus, Gross-Bresaban. A bejelentés napja: 1920. évi október hó 30-ika. Jelen találmány tárgya, kerékpárok hátsó kerekének oly rugalmas ágyazására vonat­kozik, melynél a hátsó keréktengely a váz­ban elrendezett tolócsapágyakban van ágyazva. 5 Az ismert ily rendszerű rugalmas ágyazá­sok azért nem váltak be, mivel a hátsó ke­rék két oldalán levő tolócsapágyak mind­egyike a fellépő lökések hatására külön­külön eltolódhatott és az egyenlőtlen 10 csapágy-eltolódás folytán a keréktengely el­ferdülhetett és a kerék a vázhoz súrlódott. Ugyanez bekövetkezett akkor is, ha a kerék oldalirányú ellenállásra talált, mivel ez eset­ben is az egyik tolócsapágy rúgója, erőseb-15 ben vétetett igénybe, mint a másik. Fent említett hátrányok kiküszöbölésére jelen találmány elvén a hátsó kerék mindkét tolócsapágya a kerék felett elvezetett ken­gyel útján mereven van összekötve, minek 20 következtében mindkét tolócsapágy minden­kor azonos mértékben kénytelen vezetékében eltolódni, miáltal a keréktengely és kerék a hátsó villában el nem ferdülhet. Ezen ken­gyel a rugalmasságot még növeli is, mivel 25 oldalirányú ellenállások esetén nemcsak az egyik, hanem mindkét csapágy rúgója veszi fel az ellenállásokat, illetve lökéseket. A rajzon 1. ábra a találmány tárgyát oldalnézetben, 30 2. ábra 1. ábrához tartozó oldalnézetet, 3. ábra metszetet 2. ábra a—b vonala sze­rint, nagyobb léptékben távlatilag mutatja. Az (1) vázrudakhoz ismert módon vannak a (2) rúdvégek (3) résvezetékeikkel erősítve, 35 melyekben az (5) csapágylemezek (4) vezető­tolókái a láncfeszültség szabályozása céljá­ból eltolhatók. Mindegyik (5) csapágylemez­ben (6) csúszóvezeték van, a (7) tolócsapágy számára, mely vezetékben utóbbi fel-alá csúszhatik. Mindegyik (7) tolócsapágy az (5) 40 csapágylemezhez erősített (8) rúgókra van felfüggesztve. Jelen találmány elvén mindkét (7, 7) tolócsapágyat a kereket áthidaló (10) ken­gyel köti össze mereven. A kengyelnek alsó 45 végei mereven köthetők össze a (7) csapágyakkal, vagy pedig szemekkel rá­tolhatok a (9) hátsó tengelyre, olykép, hogy bármelyik tolócsapágy mozgása a (10) ken­gyel révén a másik tolócsapágyra átvitetik. 50 A (10) kengyelnek két szára a (12, 13) pán­tokkal az (1) vázhoz erősített (11) hüvelyek­ben van vezetve. Ezen elrendezés folytán bármelyik toló­csapágyat ért lökés a másikra is átvitetik, 55 miáltal a tengely és kerék a vázban el nem ferdülhet. A (10) kengyel eközben a (11) hüvelyekben fel-alá mozog, mely utóbbiak egyfelől a kengyelnek párhuzamos mozgását, valamint a mozgásnak merev átvitelét egyik 60 csapágyról a másikra biztosítják. Szabadalmi igények: 1. Rugalmas ágyazás kerékpárok hátsó ke­reke részére, melynél mindegyik villa­szárhoz rúgóhatás alatt álló tolócsapágy van a hátsó keréktengely számára elren­dezve, azáltal jellemezve, hogy mindkét (7, 7) tolócsapágyat a kereket felül át­hidaló (10) kengyel olykép köti mereven össze, hogy bármelyik (7) tolócsapágy mozgása a (10) kengyel révén a másik tolócsapágyra átvitetik. 2. Az 1. alatti rugalmas ágyazás kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a (10) kengyel szárai a vázrudakhoz erősített 75 (11, 11) hüvelyekben párhuzamosan van­nak vezetve. 65 1 rajzlap melléklettel. Stádium nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents