81037. lajstromszámú szabadalom • Kikapcsolószerkezet automatikusan elrendezett kompasztűkhöz

Megjelent 1923. évi junius hó 14-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 81037. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Kikapcsoló szerkezet automatikusan elreteszelt kompasztűkhöz. > OESTERR.-UNG. OPTISCHE ANSTALT C. P. GOERZ CÉG BÉCSBEN. A bejelentési napja 1921 junius hó 13-ika. Osztrák Elsőbbsége 1920 junius hó 14 ike. Jelen találmány célja, hogy . egyszerű szerkezet segélyével automatikus tűelrete­szelést, mely rendszerint csak egy ujjnyo­más idejére kapcsoltatik ki,^tartósan is ki­kapcsoljunk, úgy hogy a tű ujjnyomás nél­kül is szabad mozgásban maradjon, amint az például a kompasznak térképasztalra való fektetésénél kívánatos. A találmány értelmében ezt a boronnyal ellátott tartógyűrűnek a tűt elreteszelő nor­mális helyzetéből oly helyzetbe váló ^el­forgatásánál erjiik el, melynél az elrete­szelő gomb szárában megerősített haránt­pecek ezen horonyba benyomatik, mely nyomás által egyrészt az elreteszelés ki­kapcsoltatik, másrészt pedig a gyűrű 03 a harántpecek t ágyazásába bizonyos feszült­ség kerül, mely épen szükséges ahhoz, hógy a gyűrű ezt:n helyzetében tartassák, vagyis, mely az elreteszelő ^úgó feszült­ségének legyőzésére épen elegendő. A találmány tárgya a mellékelt rajzon az 1/ábrán hosszmetszetben és a 2. ábrán felülnézetben van feltüntetve. Az (1) mágnestű a (2) csúcsá^yazással van a (3) tűhegyen ágyazva és az (5) szög­emelőn ágyazott, a tűhegyet központosán körülfogó (4) elreteszelő kúp segélyével emelhető le, vagyis reteszelhető' el azáltal, hogy a szögemelőt, illetve a (4Xkonuszt (6) ágyazó csapja körül elforgatjuk. Ezt az elforgatást automatikusan végzi a komp asz­tok fenéklapján megerősített (7) lemeznígó. Az elreteszelés oldása céljából a (9) nyomó­gombnak a kompaszstokban t vezetett (8) szárát az (5) elreteszelő emelő rövidebb szára felé nyomjuk, miáltal az ujjnyomás idejére a (7) elreteszelő rúgó feszültségét legyőzzük, úgy hogy a mágnestű szabadon mozoghat. Hogy az elreteszelés ezen kikapcsolását az ujjnyomás tartamától függetlenítsük, a kompasztokban (10) csap körül forgatha­tóan ágyazott (11) tartógyűrű hengeralakú (12) horonnyal van ellátv^, a /9) nyomó­gomb (8) szára pedig a rögzített (13), ha­ráiítpecekkel van felszerelve. A horony helyzete iigy választható, hogy a tartó­gyűrűnek a (11a) helyzetbe való felcsap­pantásánál a (1.3) pecek bizonyos ellenállás­sal beszoríttassék a (12) horonyba, ugy hogy a' gyűrű ágyazásában bizonyos fe szültségf lép fel, mely elégséges, hogy az elreteszelő rúgó feszültségét legyőzze. Szabadalmi igény: Kikapcsoló szerkezet automatikusan el­reteszelt kompasztűkhöz, azáltal jelle­, mezive, hogy a kompasztokon forgatha-

Next

/
Thumbnails
Contents