81032. lajstromszámú szabadalom • Szelep

Megjelent 192. évi junius hó 14-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 81032. szám. XXI/d. OSZTÁLY. Szelep. GRAAFF CLEMENS KERESKEDŐ BERLINBEN, WERLÉ MIKLÓS KERESKEDŐ STUTTGARTBAN ÉS SCHWORETZKY GUSZTÁV TECHNIKUS ESSLINGENBEN. A bejelentés napja 1921 november hó ÍO-ike. Német elsőbbsége 1920 november hó 11-ike. A találmány tárgyát szelep alkotja, melynek szelepteste egy hengeres tolattyú alakjával bír. Ezen tolattyú a szelepnek tüzoltókészülékeken vagy hasonló berende­zéseken való alkalmazása esetén egyúttal szórófuvóka gyanánt is szolgál és egy hosszfurattal van ellátva, mely egy vagy több kereszt furathoz vezet. A tolattyú ál­lásához képest a keresztfurat egy tömsze­lence elé vagy mögé kerül, úgy hogy a folyadékkibocsátó nyíkís nyittatik vagy elzáratik. A tolattyú működtetése egy csa­var vagy emelő segélyével avagy más al­kalmas módom történhetik. A szelepnek egy emelő segélyével való működtetése azzal az előnnyel jár, hogy ezáltal a szelep­nek gyors nyitása és zárása biztosíttatik, hogy továbbá az emelő egyúttal a kibo­csátónyílás elzáró szerve gyanánt is ki­képezhető. A szelep a tömszelencében al­kalmazott tömítőanyag természete szerint gázhoz és folyadékhoz használható. A csatolt rajz a találmány tárgyának két foganatosítás! alakját emelő-működ­tetéssel mutatja be. Az 1. ábra egy általános használatra alkal­mas szelepet nyitott állapotban tüntet fel. A 2. ábrán egy tüizoltókészülékre szerelt szelep zárt helyzetben látható, míg a 3. ábra a tüzoltókészülék kibocsátó nyí­lását elzáró kengyelt külön mutatja be. Az 1. ábrán a tömszelence (f)-fel, az (i) nyílásokkal ellátott hengeres tolattyú (b)­vel és az (f) tömszelencében mozgatható, (ih) emelő ágyazására szolgáló ágyazó­hüvely (g)-vel van megjelölve. A (h) emelő felemelésekor a (b) tolattyút azáltal, hogy utóbibnak első pereme az emelő egy hasí­tékába benyúl, lehúzzuk és a szelepet zárjuk. A 2. ábra szerint az (f) tömszelencében a (b) tolattyú számára két (t) tömítés van. A (b) tolattyúban az (e) helyen kibocsátó vagy szórónyílássá alakított hosszanti (k) furat van kiképezve, mely (i) keresztfura­tokkal áll összeköttetésben. A két (t) tömí­tés között egy a két (v) fedőtárcsa között elrendezett, távolságtartó (u) csapok által létesített (z) kamra van kiképezve, melybe az (s) csövön keresztül folyadék vezettetik. Ha a tolattyút benyomjuk ugy, hogy az az 1. ábrán feltüntetett helyzetet foglalja el, akkor az (i) keresztfuratok a (z) kamrába lépnek és a folyadék az (e) szórófuvókából kiléphet.

Next

/
Thumbnails
Contents