81029. lajstromszámú szabadalom • Vakolattartó és fegyverzet építmények födémjeinek, falainak és tetőinek előállítására fagyapot-kötelekből

Megjelent 1923. évi junius hó 14-én. MAGYAR KIRÁLYI jHg SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 81029. szám. VlII/a. OSZTÁLY. Vakolattartó és fegyverzet építmények födémjeinek, falainak ós tetőinek előállítására fagyapotkötelekből. GELIUS FÜLÖP MÉRNÖK MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1921 junias hó 30-ika. A találmány építmények födémjeinek, falainak és tetőinek előállítására vonat­kozik és lényege abból áll, hogy a lehető .legnagyobb hő- és hangszigetelés elérésére oly vakolattartót használunk, mely fagya­potkötelekből készült szövetből áll és amelyet a gyékényszövethez hasonlóan helyezünk el. Emellett az ily fagyapotszö­vet előállítását gyárilag vagy csak köz­vetlenül az építkezésnél vagy a felhaszná­lás helyén foganatosíthatjuk. Szilárdítás céljából a kötelet béllel láthajuk el és a szövetet tetszőleges módon huzalokkal, vas- vagy farudakkal merevíthetjük és pedig akár az előállítás, akár a felhaszftá* lás alkalmával. A mellékelt rajzon az 1., 2. és 3. ábrák a fagyapotkötelet és a szilárdításra szánt különböző merevítési lehetőségek egyikét szemléltetik, míg a 4. ábra a szokásos alkalmazási formák egyikét mutatja, Szabadalmi igényi Vakolattartó é3 fegyverzet építményekben lévő födémek, falak és tetők céljaira, jellemezve fagyapotkötelekből álló szö­vet vagy feszítőanyag által. (1 rajzlap melléklettel). Palla* nyemds, BudftpMl.

Next

/
Thumbnails
Contents