79944. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyanta, illetve lakkszerű anyag előállítására furfurolból

Megjelent 1922. évi november hó 25-én. MAGYAR KIRÁLYI |igj SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79944. szám. IVh/l. OSZTÁLY. Eljárás gyanta- illetve lakkszerű anyag előállítására furfurolból. VEREINIGTE CHEMISCHE WERKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG ÉS DR DÜDECKE KÁROLY VEGYÉSZ ÉS DR MANLOCK LEONHÁRD VEGYÉSZ, MINDNYÁJAN CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1918 julius hó 19-ike. Elsőbbsége 1917 szeptember 29-ike. Azt találtuk, hogy a furfurol némely re­dukáló fém hatására, nevezetesen cinknek, cinkpornak, alumíniumnak (mindkettő amalgamált és galvanizált állapotban is), továbbá réznek, nikkelnek és vasnak (gal­vanizált állapotban is) befolyása alatt cél­szerűen savanyú (hangyasavas, ecetsavas, sósavas, kénsavas vagy másefféle) oldat­ban olyan anyaggá alakul át, mely alko­holban és egyéb orgános oldószerekben könnyen oldódik és szilárd lakká szárad meg. Nem bocsátkozunk azon kérdés tár­gyalásába, hogy vájjon ez az anyag a fur­furolnak redukciós terméke-e, vagy pedig, ami valószínűbb, több molekulának reduk­ciós és kondenzációs terméke. A képződő termék vízben oldhatatlan, de orgános ol­dószerekben, mint kloroformban, alkohol­ban stb. oldható. Az oldószer elpárolgása után a termék kemény lakkszerű bevonat alakjában marad vissza. Alkalmazása te­kintetében megjegyezzük, hogy az a lakk­iparban, adott esetben más lakkokkal ke­verve, nevezetesen alkalmas oldószerekben való feloldása után talál alkalmazást. Ismeretes, hogy a furfurol mint aldehid nátriumamalgán hatására ecetsavval gyen­gén savanyú állapotban tartott oldatban furfurolalkohollá alakul át. A jelen eljá­rás szerint a nehéz fémek behatása alatt, amelyek savakkal hidrogént fejlesztenek, kapott anyag a furfurolalkoholtól azonban különbözik. A jelen eljárás szerint előállí­tott anyaghoz hasonló anyagot hasonló módon a furfurolalkoholból is előállítha­tunk. /. Példa. 300 gr. technikai furfurolt 200 cm3 85%-os hangyasav és 500 cm3 víz elegyé­ben feloldunk és 500 gr. cinkport adunk hozzá. Néhány perc múlva az eredetileg tiszta oldatból már barna olajcseppek vál­nak ki, amelyek a fenéken összegyűlnek. A reakciót célszerűen kavarás közben fo­ganatosítjuk ós esetleg melegítés útján gyorsítjuk. A kívánt barna olajat a vizes folyadéktól különválasztjuk, hígított szó­daoldattal mossuk és adott esetben azután vízgőzzel kezeljük, a még benne oldott fur­furol eltávolítása céljából. Ekkor az eddig olajos anyagot szívós, gyantaszerű massza alakjában kapjuk meg. amelyet a cinkpor­ból alkohollal kivonunk. Az alkoholos ol­dat elpárolgáskor a képződött anyagot szí-

Next

/
Thumbnails
Contents