79938. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műmészkövek előállítására

Mejíjelent 1922. évi november lió 23-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79938. szám. XII/f. OSZTÁLÍT. Eljárás műmészkövek előállítására. D1 ! Z1CKGRAF GOSVIN ORVOS BREMERHAVENBAN. A bejelentés napja 1920 szeptember hó 17-ike. A találmány tárgya eljárás műkövek előállítására salakból, illetve homokból mésztejjel való vegyítéssel, mimellett az említett anyagok megkeményedését és le­kötését szénsavnak a minden oldalról el­zárt térben történő keverési folyamat köz­ben való közvetlen bevezetése által idéz­zük elő. Ily módon bármely kőforma-sajtóban betonfalkövek vagy salakkövek állíthatók elő a kapott keverési termékből. A kapott műmészkövek nagyobb szilárdságúak,mint az eddigi cementkövek, könnyen állíthatók elő és olcsó pótanyagot képeznek a cement­kövek helyett. Az új műkövek előállításánál nem kell semmi cement-kötőanyag gyanánt, i'igy hogy az új kövek teljesen függetlenek a nehezen beszerezhető cementtől. Az eljárás kémiai tekintetben azon ala­pul, hogy a szénsavas mész azáltal állít­ható elő mesterségesen, hogy a vízzel péppé kevert kalcium hydroxydhoz a karbonát képzésére szükséges szénsavmennyiséget közvetlenül vezetjük hozzá, melyet az ren­des körülmények között megfelelően hosz­szabb folyamat alatt vesz magába a leve­gőből. A kapott kalcium-karbonát az el­járás foganatosítása szerint többé-kevésbbé szilárd tömeget képez, mely kősajtóban sajtolva, fagymentes helyen légszárítás­nak vethető alá. A mellékelt rajzon az eljárás foganatosí­tására szolgáló készülék van feltüntetve és pedig az 1. ábra oldalnézet, a 2.ábra előlnézet és a 3. ábra hátsónézet. Az (1) dobba, mely belsejében a (3) szíj­tárcsával és a (4) kúpkerék-előtéttel haj­tott (2) kavaróművel van ellátva, homok­ból és örlött salakból álló keveréket, illetve csak homokot vagy csak salakot vezetünk be egyidejűleg frissen oltott híg, pépszerű mésztejjel és megindítjuk a kavaróművet. A keverési folyamat közben mesterséges úton előálított szénsavat vezetünk be 1.5 atm. nyomás alatt a (7) csövön át, mi­után az (1) dobban levő levegőt az (5) sze­lepen át kibocsájtottuk. Az (1) dobnak legalább három atmoszféra nyomásra kell vizsgálva lennie és teljesen légmentesen záró (6) fedéllel kell ellátva lennie. Ha a keverés be van fejezve, a kapott ho­mogén tömeget ismert szerkezetű kősajtó­ban a kivánt formákba sajtoljuk. Az alak­darabokat azután légszárítás céljából ol­dalt nyitott helyiségekben felállítjuk, a Száradás rövidebb ideig tart, mint a ce­mentköveknél.

Next

/
Thumbnails
Contents