79886. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mótorok hajtására és mótor ezen eljárás foganatosítására

Megjelent; 11)22. évi november hó 20-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79886. szám. Vd/2. OSZTÁLY. Eljárás mótorok hajtására és mótor ehhez az eljáráshoz. BOYÉ LARSEN FREDERIK GÉPSZERKESZTŐ SVENDBORGBAN (DÁNIA). A bejelentés napja 1920 március hó 31-ike. Ismeretesek már oly mótorok, — az úgy­nevezett visszáramlású mótorok, — melyek­nél a henger kifúvását oly öblítőlevegő végzi, melyet oly nyíláson át szívunk be, mely a hengerben magasabban fekszik, mint az égési termékeknek az átáramló levegő segélyével való kifúvatására szol­gáló nyílás. A visszáramlású motorra jel­lemző az a körülmény, hogy a henger ki­bocsátó terénél magasabban fekvő nyílás vagy nyílások mögé alkalmas tereket vagy csöveket iktatnak be, melyek a kifúvás alatt működésben vannak, amennyiben a csőben és csövekben haladó légáramok a működésben levő dugattyúval együtt oda hatnak, hogy az ellenáram a velejáró ki­fúvással együtt a tulajdonképeni, vagyis alacsonyabban fekvő kifúvónyiláson át létrejöjjön. Jelen találmány értelmében már most a. kipuffogó égéstermékekben levő mozgás­energiát használjuk fel öblítőlevegő beszí­vására, oly módon, hogy a hengerből ki­áramló gázok a belső és külső nyomás ki­egyenlítődése után megfelelő, a szabadba torkoló nyíláson át friss levegőt szívnak be, maguk azonban a szívás alatt sebessé-* giik folytán nem áramolhatnak vissza a hengertérbe, úgy hogy az öblítőlevegő és a kipuffogó gázok mozgási iránya az eddig ismeretes üzemel járásoktól eltérően állandó. A találmány egyik foganatosítási alak­jánál, mint az ismeretas visszáramlású motornál a hengerfalban két különböző magasságban levő és a dugattyú által vezérelt nyílás van kiképezve, melyek kö­zül a kiáramló nyílás oly kiáramló térrel (pl. meghosszabbított kipuffogóesővel) van összekötve, mely úgy van méretezve, hogy annyi kipuffogó gázt -és oly sebességgel fogadhat be, hogy a kipuffogó gázokban levő mozgási energia következtében az át­áramlás neiVi változtatja irányát. A találmány egyik további foganatosí­tási alakjánál az öblítőlevegő belépési nyí­lását nem a dugattyú vezérli, hanem az ön­működően nyíló, vagy a vezértengelyről hajtott szeleppel van ellátva. A rajz a mótor metszeteinek egy sorát mutatja, melyek részben a vísszáramlási motornál használatossal megegyező liosz­szúságú, részben pedig meghosszabbított átáramlási csővel vannak ellátva. Az 1—3. ábrák az ismert vísszáramlási mo­tort mutatják, a 4—(i. ábrák az itt szereplő, meghosszab-

Next

/
Thumbnails
Contents