79788. lajstromszámú szabadalom • Repülőgép

Megjelent 15)22. évi október lió 31-én. MAGYAR KIRÁLYI WtB SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79788. szám. V/h. OSZTÁLY. Repülőgép. RICHTER REINHOLD KERESKEDŐ BERLIN-FR1EDENAUBAN. A bejelentés napja 1917 november hó 17-ike. Elsőbbsége 1917 március hó 21-ike. A találmány tárgya repülőgép, neveze­tesen oly repülőgép, melynek teste gördülő­állvánnyal van alátámasztva, amely két v ferdén kifelé irányított támasztótartóból áll, melyek húzószervekkel (kötelekkel vagv drótokkal, stb.) vannak a repülőgép testé­hez feszítve és vízszintes feszítőtámasz ré­vén vannak egymással összekötve, hogy mindennemű igénybevétellel szemben me­rev szerkezetet alkossanak. Az ismert gördülővázaknál a haránt­irányú feszítőtartó, pl. mindkét oldalon domború, lencsealakú, illetve célszerűbben eseppalakú profillal bír. hogy a levegő ellenállását lehetőleg csökkentsük. A találmány szerint a gördülőműnek ezen harántirányú feszítőtartója hordfedél gyanánt van szerkesztve, hogy a légellen­állást okvetlenül növelő szerkezeti részt is hordfelület gyanánt értékesítsük. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példaképpeni megoldási alakja van kétfedelű repülőgépen feltüntetve, azonban természetesen egyfedelű vagy többfedelű repülőgépen is alkalmazható. 1. ábra a repülőgép mellső részének ol­dalnézete az elől lévő futókerék eltávolí­tása mellett; 2. ábra alúlnézet, 3. ábra a gördülőváz hordfedél gyanánt kiképezett haránttartóját feltüntető rész­letrajz. A gördülőállvány két V-alakú, az (a) repülőgéptesthez erősített, ferdén kifelé irányított és a rajzban fel nem tüntetett kábelek vagy drótok révén diagonális irányban feszített (b) tartótámaszból áll. A támaszok legmélyebb pontján a (c) futó­keréktengely ismert módon a támaszok szárai köré és a tengely köré csavart (d) guminikötelek útján van megerősítve, úgy hogy a földre szálláskor a tengely felfelé rugalmasan engedhet. A gummitekercse­lést határoló (j) sarokra, melyek különben a harántirányú feszítőtartót hordják, a ta­lálmány szerint a (h) tartófedél (g) profil­bordáit összefoglaló (e) mellső és (f) hátsó borda van megerősítve, mely (h) hordfelü­let hordképessége támogatja az (i) főhord­fedelek hordképességét. Hogy a segéd hord fedél hosszbordái kö­zött keresztülhaladó (c) tengely a gumini­tekercselés hatására a földreszálláskor fel­felé kilenghessen, a (h) hordfedél közép­része felül a 3. ábrában látható módon be­vonat helyett vékony (k) csapófedéllel van ellátva, mely a mellső (e) hosszbordán csuklók segélyével forgathatóan van meg-

Next

/
Thumbnails
Contents