79779. lajstromszámú szabadalom • Ujítás peronoszpora fecskendőkön

Megjelent 1922. évi október hó ,'íi-éii. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79779. szám. X/b. OSZTÁLY. Újítás peronoszporafecskendőkön. BALATON PERMETEZŐGYÁR 11. T. TAPOLCÁN. A bejelentés napja 1920 junius hó 4-ike. Jelen találmány tárgya javítás oly peroiioszporai'ecskendőkön, melyeknél a légiist a folyadéktartányon belül, a szi­vattyü pedig a folyadéktartányon kívül van elrendezve. A javítás egyfelől a hajtó­karnak a dugattyúrúddal való megbízhati') összekapcsolását célozza, másfelől pedig oly javítását tartalmazza a perinetező­csövön levő elzárócsapnak, melynek hatá­sára ezen csap állandóan jól zár és így tömítetlensége folytán nincs veszteség az értékes permetezőfolyadékban. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképein kiviteli alakja, 1., 2. ábrák a javított peronoszporafecs­kendőliek el öl nézetét és felülnézetét, .3. ábra a dugatityúrúdfejet oldalnézetben, részleges metszetben és alulnézetben. 4. ábra végül a 2. ábra szerinti perme­tezőcső-elzáróosapnak oldalnézetét tünteti fel nagyobb léptékben. A peronoszporafecskendőnek ismert ré­szei a (b) folyadéktartány a belsejében el­helyezett légüsttel, a (r) mozgatókar, annak (p) lengőcsapja, a (j) dugattyúrúd, az (i) szivattyúhenger, a (g) folyadékelvezetőcső, az (s) hajlékony permetezőcső, valamint a (t) merev permétezőcső, mely a jelen talál­mány szerinti javított (u) elzárócsappal van felszerelve. Eddigelé a (r) mozgatókarhoz a (j) du­gattyúrúd vége egyoldalúan kinyúló csap­pal volt hozzákapcsolva, mely használat közben aránylag könnyen letört. Jelen ja­vítás szerint, a (i) dugattyúrudat és (r) hajtókart összekötő (7) csap a (j) dugattyú­rúd (3) csavarmentes végére rácsavart (4, 6) villaalakú testbe van ágyazva, maga a (7) csap pedig az egyik villaszárba előnyö­sen (9) csavarkötéssel van beerősítve, míg a csapnak (8) vége, a másik villaszárba csak egyszerűen be van illesztve. (10) fej­nél fogva a (7), csap könnyen kicsavarható. Az (u) elzárócsap abban különbözik az eddig ismert forgócsapoktól, hogy annak (12) fogócsápját (15) rúgó szorítja állan­dóan fészkére, mely rúgó biztosítja, hogy a forgócsap állandó erővel szorul a fészké­nek és kopás esetén önműködően utánállí­tódik, úgy, hogy a jelen javított csap min­dig tömören zár. A rúgó elhelyezése céljá­ból a (12) forgócsapnak (13) orsónyúlVánya a rendesnél hosszabb, a szabad végén ülő (14) szárnyas csavarral pedig a (15) rúgó a kellő feszültségre mindenkor kényelmesen beállítható. Szabadulni i igények: 1. Javítás oly peronoszporafecskendőkön, melyeknél a légiist a folyadéktartányon

Next

/
Thumbnails
Contents