79776. lajstromszámú szabadalom • Elektromos zseblámpa

Megjeleli! 11)22. évi október hó 31-én. MAGYAR K F R Á LY I jjj|| SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79776. szám. VII;h. OSZTÁLY. Elektromos zseblámpa. PÁLA JAROSLAV GYÁROS HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1920 április hó 17-ikc. Cseh-szlovák elsőbbsége 1919 május hó 25-ikc. A találmány tárgyát elektromos zseblám­pa alkotja, melynél az izzólámpa közvet­lenül a telep egyik elemébe akként van besűlyesztve, hogy az eddig használatos és elkerülhetetlen tartány mellőzhető és az izzólámpa bekapcsolása megbízható módon történik, anélkül, hogy a telepet rugalmas alátétekkel és a kontaktusokat meghajlítás útján többé-kevésbbé körülményes módon beigazítanunk kellene. A zseblámpa elren­dezése egyazon teljesítőképesség mellett jobb és kényelmesebben kezelhető is lesz. A rajzon egy foganatosítási példa van feltüntetve és pedig az 1. ábrán hosszmetszetben, míg a 2. ábra a zseblámpa keresztmetszete. A bemutatott foganatosítási példa szerint a battéria alkalmas töltőanyaggal ellátott három (Al, A2ésA3) szénhorgany-elemből áll, melyek a szigetelő (B) falak által egy­mástól elválasztva a kéregpapír (C) tokban vannak elrendezve. A kitöltésre szolgáló szokásos (d) szigetelőmasszában a (C) fe­délre támaszkodóan egy a középső (A2~) elemmel közös tengelyű (E) fémfoglalt van elrendezve, melynek szűkített középső ré­sze az (F) izzólámpa fémalzatának felvéte­lére csavarmenetekkel van ellátva. A kel­lően rövidebbre méretezett (g2) szénpálca egy (2) kontaktuslemezkével van ellátva, mely a becsavarolt izzólámpa belső kontak­tusával érintkezve az áramkört zárja. Az (E) fémfoglalat (3) fémhuzal útján a (hl) horganycsészével, a (gl) szénpálca a (4) fémhuzal útján a (h3) horgany csészével és a (g3) szénpálca az (5) fémhuzal útján a (h2) horganycsészével van összekötve, mi­mellett az összekötő (3, 4 és 5) huzalok a battériát kitöltő szigetelő (D) rétegbe van­nak beágyazva. Az (E) lámpafoglalatban egyik végével fogvatartott (1) spirálrugó a lámpanyakat fogja körül és megakadályozza a nem szán­dékolt áramzárást, minthogy a lámpát a foglalatból kifelé nyomja. Az izzólámpának az (E) foglalat mene­teiben való jobbra- vagy balracsavarásá­val az izzólámpát megbízhatóan be- vagy kikapcsoljuk. A körülményes kezelés és a hibaforrások, melyek az eddigi legtöbb ké­szüléknél előfordultak, mint pl. a battériá­nak a tokba való behelyezése, az alátétek beállítása, a kontaktusrugók meghajlítása, stb. itt teljesen megszűnnek. A találmány szerint készült zseblámpa megbízhatóan működik, könnyebb és jobban kezelhető, mint más, tartányokkal és kapcsolókészü­lékkel ellátott zseblámpák.

Next

/
Thumbnails
Contents