79765. lajstromszámú szabadalom • Szabadon mozgó golyóscsukló búvárpáncél részeinek összekötésére

Megjelent 1922. évi október hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI wiSf SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79765. szám. XV/a. OSZTÁLY. Szabadon mozgó golyóscsukló bűvárpáncél részeinek összekötésére. NEUFELDT & KUHNKE CÉG KIELBEN. A bejelentés napja 1918 november hó 5-ike. Elsőbbsége 1916 junius hó 5-ike. Mozgó tagokkal ellátott búvárpáncélok­nál már ismert dolog a részeknek olyan golyós csuklókkal való összekötése, melyek­nél a mozgékonyság fokozására golyók vannak a mozgás irányában sorban elhe­lyezve. Ezen csuklóknak azonban, eltekint­ve az összeépítésnél és a tömítésnél fellépő nehézségektől, az a hátrányuk, hogy a ré­szeik csak egy irányban mozgathatók. A találmány célja az, hogy ezen hátrá­nyokat kiküszöböljük, vagyis hogy lehető­vé tegyük a csuklónak minden irányban való könnyű mozgékonyságát, valamint a csukló könnyű tömítését és a tagok, illető­leg részeik könnyű kicserélhetőségét. A találmány értelmében ezt a célt azál­tal érjük el, hogy az eddig használatos csapcsukló helyett szabadon mozgó golyó­csuklót alkalmazunk, amely két egymáson mozgó golyócséizéből áll, amelyek gyűrű­alakú, szabadon mozgó és mindkét golyó­csészén felfekvő közbülső taggal vannak egymással összekötve, mely a golyócsészék mozgásánál az egyik vagy másik irányban velük halad. A szabadon mozgó közbülső tag a találmány szerint továbbá golyóket­rec gyanánt lehet megszerkesztve, úgy hogy golyócsukló áll elő, mely a csuklóta­goknak minden irányban könnyű mozgat­hatóságot biztosít, azonkívül lényegesebb súrlódási ellenállás nélkül a csuklótagok­nak egymáshoz képest való eltolódását is megengedi. A rajz 1. és 2. ábrája a találmány értel­mében szerkesztett golyóscsuklót mutat metszetben, két határhelyzetében. A két csukló útján összekötött (a) és (b) rósz egy-egy (c) és (d) golyócsészében vég­ződik, melyek egyike (c) a másikat (d) kö­rülfogja, úgy hogy minden oldalra való golyóscsukló mozgás van lehetővé téve. A (c) csésze homlokoldalon (e) gyűrű van el­rendezve, amely az (f) tömítés felvé'elére szolgál és amely a belső (d) golyócsészéhez képest elöreugrik. A két csésze között köz­bülső tér és ebben golyóketrec módjára ala­kított gyürűforma közbülső tag van. Ez a közbülső tag példaképen két sor golyóból áll, melyek a (h) keretben foroghatóan van­nak ágyazva. Az egész golyóketrec lazán van a Cd) golyócsészére borítva, úgy hogy a (d) csészén egyéb méretei által megsza­bott övben legördülhet, amelyet másrészt ismét a külső (c) csésze nagysága korlátoz. Ez a közbülső tag célszerűen úgy van mé­retezve, hogy a részek függőlegesen ki-

Next

/
Thumbnails
Contents