79754. lajstromszámú szabadalom • Eljárás különösen a fa konzerválására alkalmas preparátumok előállítására

Megjelent 1922. évi október hó 31-én. MAGYAR KI R Á T,Y I |Bg SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79754 szám. Viri/c. OSZTÁLY. Eljárás különösen a fa konzerválására alkalmas preparátumok előállítására. DR - ING. BUB FRIGYES BERLIN/"- PETERSHAGENBEN. A bejelentés napja 1920 augusztus hó 21-ike. Elsőbbsége 1914 február hó 7-ike. Az újabb időben a fa konzerválására javasolt anorgáns bázisokkal telített niono-, di- és polinitronvegyületek, külö­nösen a di- és trinitrofenol és krezolsók, mint ismeretes azzal a bátránnyal bírnak, liogy a beszárításnál erősen a robbanáshoz hajlanak. Ezt a hátrányt azáltal törekedtek el­kerülni, hogy az említett nitronvegyüle­tekhez indifferens anyagokat, mint glice­rint, szappant vagy sznlfitcellulozelngot adagoltak, mely főalkatrész gyanánt lig­ninsznlfosavas sókat tartalmaz. A fakonzerválás céljaira azonban ezzel újabb hátrány állott elő oly irányban, hogy ezen fnngicid tekintetben teljesen hatástalan anyagok hozzáadása által a felhasznált nitrovegyületek antiszeptikus ereje tetemesen gyengíttetett. Ezt a hátrányt a találmány értemében azáltal kerüljük el, hogy az említett nitro­vegyületeket oly anyagokkal keverjük, me­lyek egyrészt azzal a képességgel bírnak, hogy a nitrovegyületek robbanékonyságát megszüntetik vagy csökkentik és egyide­jűleg erősen antiszeptikus hatásúak. Erre alkalmasnak bizonyultak az eddig ezen célra még nem javasolt aromatikus szén­hidrogéneknek és ezek derivátjainak (halo­gén-, hidroxil-, nitrovegyületeinek, stb.) szulfosavas sói, valamint az említett sók keverékei. Tekintetbe jönnek, pl. naftalin­szulfosavas cink, kalcium, magnézium vagy fenolszulfosavas nátrium, kalcium, stb., illetve a szulfosavaknak nyers naftáimból, nyers antracénből, nyers fenatrénből, nyers karbazolból, nyers fenolból, nyers krezol­ból, stb., valamint a kátrányolajban levő keverékből cinkoxiddal, magnézi ával, ná­tronlúggal, stb. való előállításánál közvet­lenül kapott oldatok. A keverés akként történik, hogy pl. 1 rész di- vagy trinitrofenol- vagy krezol­nátriumhoz 1—10 rész naftalinszulfosavas cinket, fenolszidfosavas nátriumot vagy mindezen anyagok keverékét adagoljuk. Ha a robbanékonyságot nem egészen megszüntetni, hanem csak csökkenteni akarjuk, úgy az aromatikus szénhidrogé­nek és ezek derivátjainak szulfosavas sói­nak hozzáadását megfelelően korlátozzuk. A 219,942. sz. német szabadalmi leírástól, mely hidroxilmentes nitrotestek alkalma­zását javasolja, amelyek sókat nem képe­sek alkotni és a 219,893. sz. német szaba­dalmi leírástól, melynél anorgáns házi-

Next

/
Thumbnails
Contents