79708. lajstromszámú szabadalom • Reklámjáték asztal

Megjelent 11)22. évi október hó 28-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79708. szám. IX/h. OSZTÁLY. Reklámjátékasztal. CHEMISCHES LABÓRATORIUM U. VERTRIEBS-GESELLSCHAFT RAVARIA G. M. B. H. CÉG AUGSBURGBAN. A bejelentés napja 1920 junius hó 18-ika. Elsőbbsége 1920 április hó 8-ika. Jelen találmány tárgya oly reklám­játékasztal, melynek asztallapja több ré­tegből áll és egy kicserélhető lemez köze­pén sakktáblabeosztást vagy más alkal­mas játéklapot hord, míg ezen játéklap környezete egészen a játékasztal széléig különböző mezőkre van beosztva és reklámképekkel vagy reklámfeliratokkal van ellátva. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak foganatosítása példáját tünteti fel. Az 1. ábra az asztallemez felülnézetét, a 2. ábra pedig az asztal oldalnézetét mutatja, mimellett az asztallap metszet­ben van feltüntetve. A reklám játékasztal lényegében az; (a) asztallapból áll, mely a (b). asztalkereten van megerősítve és a sarkokban elren­dezett négv (c) lábbal van összekötve. Az (a) asztallapon a (I) játéklappal el­látott és az (e) reklámképekkel benyom­tatott, papírból, kartonból vagy efféte anyagból való (f) lemez van ráfektetve. Ezen (f) lemez felett a (g) üveglap van elrendezve, mely az (a) asztallapon az (f) lemezzel együtt a fából vagy fémből készült (h) szögsinek segítségével van rögzítve. Az (f) lemez kicserélése egyszerűen eszközölhető azáltal, hogy a kismértékben az üveglap fölé nyúló (h) azögsíneket le­csavarodjuk, mire az üveglapot eltávolít­hatjuk és az (f) lemezt kicserélhetjük; ezután az üveglapot előbbi helyzetében rögzítjük. Szabwlalmi igény : Keklámjátékasztal, azáltal jellemezve, hogy az (a) asztallap és (h) szögsínek segítségével rögzített (g) üvegfedőlap között tíieserélhetően egy (f) lemez van közbefektetve, mely a középei) tetszőleges (I) játéklappal van el­látva, a játéklap körül pedig egészen az asztallap széléig reklámképekkel vagy reklámfeliratokkal ellátott me­zőkre van osztva. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas nyomda, Bndapsst

Next

/
Thumbnails
Contents