79657. lajstromszámú szabadalom • Tengelycsap kicserélhető kopásfelülettel

Megjelent 1922. évi október lió 23-án. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79657. szám. Ve/l. OSZTÁLY. Tengelycsap kicserélhető kopásfölülettel. TOKODY JÓZSEF GÉPÉSZ TISZADERZSEN. A bejelentén napja 1920 junius hó 23-ika. Jelen találmány tárgya oly tengelyekre vonatkozik, melyeknél a tengelycsap kopásfelülete kicserélhető. Előnye ezen elrendezésnek, hogy a tengelycsap ko­pása esetén nem kell a tengelyt ujjal he­lyettesíteni, lianem elegendő csak a ko­pott felületeket ujakkal helyettesíteni. Jelen találmány elvén a kopásfelületek kicserélése könnyen, megbízhatóan és szakképzettség nélkül történhetik, a felü­letek pedig használati helyzetükben üzem­biztosan vannak rögzítve. Mellékelt rajzon látható jelen talál­mány egyik példaképem kiviteli alakja, melytől számos eltérés is képzelhető a találmány' lényegének érintése nélkül: 1. ábra a tengelynek távlati képét le­szerelt kicserélhető kopásfelületekkel, 2. ábra a kicserélhető kopásfelületet magát, 3. ábra a tengelyt a ráhelyezett kopás­felületekkel, 4. ábra a kopásfelületeket a tengelyre rögzítő gyűrűt, 5. ábra végül a tengelyre rögzített kopásfelületeket, használati állapotban tünteti fel. A (b) tengelynek (b') részén, melyen rendesen a tengelycsap van kiképezve, jelen találmány elvén két részből álló (c, d) tengelycsap-hüvely ül. Ezen ten­gelycsap-hüvelyt hosszirányú eltolódások ellen a tengelyen kiképezett (e, e) gyűrűs vastagodások biztosítják. Leesés ellen ezen (c, d) tengelyhüvelyfélrészeket (g) nyúlványok és az azok köré lrázott és (i) csavarokkal rögzített (b) gyűrűk bizto­sítják. A csaphüvelyeknek a tengelyen való elforgásának megakadályozása cél­jából a (g) hiivelynyulványok az (e) tengely vastagodások megfelelő (f) be­mélyedéseibe illenek bele. A találmány működése és használati módja az eddigiek alapján világos; az (i) csavarok oldása és (h) gyűrűk le­húzása után az elkcpoit (c, d) tengely­csaphüvelyek akadálytalanul ujakkal ki­cserélhetők. Különös előnye jelen találmánynak, hogy a tengelycsaphüvelyek kicserélhe­tők, anélkül, hogy ezer. célból, a tengelyt a csapágyból kiemelni kellene, hanem ehhez elegendő, ha a csapágyfedőt el­távolítjuk, mikoris a felső hüvelyrészt leemeljük, az alsó hüvelyrészt pedig a tengelynek félfordulata után szintén leemelhetjük. A visszahelyezés ugyan úgy, csak ellenkező munkarendben tör­ténik.

Next

/
Thumbnails
Contents