79646. lajstromszámú szabadalom • Jarisnyakötő

Megjelent 1922. évi október lió 23-án. MAGYAR KIRÁLYI W|W SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79646. szám. I/e. OSZTÁLY. Harisnyakötő. SCHRAMM ARTHUR KERESKEDŐ ERZGEB./M ANNABERGBEN. A bejelentés napja 1920 junius hó 5-ike. Jelen találmány tárgya egy harisnya­kötő, nyújtható horgolási munkából. Az új harisnyakötő oly cikk, mely a kor sür­gős szükségletének megfelel és ennek leg­jobb kielégítését nyújtja. Tudvalevően most nagyon drágák a kapcsolórészek és alig szerezhetők be. Az új harisnyakötő­nek nincs szüksége kapcsolórészekre és ezért a legjobb, ami ezidőszerint mint tömegcikk nyújtható. A mellékelt rajz a találmány szerint előállított harisnyakötőt példaképem for­mában, nézetben ábrázolja. A találmány nem egyéb, mint egy horgolási munkából előállított szalag, melynek meg van a cél szempontjából fontos nyújthatósága. Az egyik végen az (a) nyílás van elren­dezve és a szalag másik vége ezen keresz­tül lesz dugva. Ezt a végét most addig húzzuk, míg megfeszül, aztái az ellenkező oldalra hajtják és saját maga alá, mögé vagy fölé bedugják. A í'3-iíiiUség tartja a szalagot, minden további megerősítés nélkül. Az új szalag termeszei esőn minden szín­ben és mintában készíthető. Viselésben nagyon kellemes nyulékonysága miatt, ú vábbá, mert simulékony, a lábhoz fek­szik. Higiénikus szempontból is értékes, mivel nem szorít. A teljes hossz a láb átint őj<. szerint lesz megállapítva, úgy hogy a lezáró végdarab ne legyen túl hosszú. Szabadalmi igény: Harisnyakötő, jellemezve egy nyújtható horgolási munkából előállított s/.alag által, melynek egyik végén egy nyílás van kimetszve és melynek zárása a másik végnek ezen nyíláson való ke­resztüldugása és megerősítése által történik. (1 rajzlap melléklettel.) l'allas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents