79630. lajstromszámú szabadalom • Riasztókészülék ajtókra

Megjelent 19Síi. évi október lió 18-án. MAGYAR KIRÁLYI WW SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79680. szám. XVIII/b. OSZTÁLY. Riasztókészülék ajtókra. RUPPIN KÁROLY MAGÁNZÓ KLEIN-KREUZBAN. A bejelentés napja 1920 augusztus hó 19-ike. Jelen találmány tárgya riasztókészülék ajtókra, mely működésbe jön, mihelyt valaki az ajtókilincset mozgatja. Mellékelt rajzon 1.. ábra a készüléknek részbeni met­szetét, 2. ábra az ajtóra szerelt készüléket hátulról nézve, 3. ábra 2. ábrához tartozó függélyes metszetet, 4. ábra végül 1. ábrához tartozó részle­ges vízszintes metszetet tüntet fel. Az (1) alaplemeznek középére (3) csa­var segélyével (2) vezetőcső van erősítve, mely úgy az (5) csengőnek, valamint a (7) rugóval ellátott (9) rúgóliáznak csapágya. Az (5) csöngő hátsó része csőtoldat útján van a (9) rúgóház (6) gátlókerekével összekapcsolva, olykép, hogy a (7) rúgó az (.r )) csöngő forgatásával felhúzható. A (6) gátlókereket ismert módon (13) gátló­kilincs és (14) rúgó biztosítja visszafordu­lás ellen. A (9) rúgóház kerületén (8) fogak vannak, melyek a (10) horgony és annak meghosszabbítását alkotó (11) kalapács útján az (5) csengőt megszólaltathatják. Nyugalmi helyzetben a (11) kalapácsot a (12) lemezrúgó, (19) kikapcsolópecke rög­zíti. Ezen lemezrúgó az alaplemezhez (20) pántokkal van erősítve; ezen leinezrúgó­nak egyik végén az alaplemez megfelelő nyílásán áthatoló (21) nyomógomb van. (16) csavarorsó és (16') csavaranya se­gélyével (15) kengyel erősíthető a (17) ajtókilincshez; az (1) alaplemez ezen ken­gyellel egy (22) kikapcsolólemez segélyé­vel van összekötve, mely az alaplemezhez képest (23) csap körül kilenghet. A (22) kikapcsoló a (15) kengyellel a (24) csavar útján van forgathatóan és old­hatóan összeerősítve. A (22) kikapcsoló­lemezen a (23) forgáscsaphoz központosán két (24) áttörés van. A (19) kikapcsoló­pecket a (12) lemezrúgó a két (24) áttörés közötti felületrésznek szorítja (2. és 4. áb­rák), mikor is a (11) kalapács le van zárva. Ha a (17) kilincset elforgatjuk, úgy a (22) kikapcsolólemez elfordul a (23) csap körül, miáltal a (19) kikapcsolópecek bele­ugrik az egyik (24) áttörésbe, miáltal a (11) kalapács felszabadul és a csengőt meg­szólaltatja. Ha a riasztókészüléket le akar­juk állítani, úgy a (19) pecket a (24) át­törésből ismét el kell távolítani; ezen cél hói megnyomjuk a (21) nyomógombot, mi­által a (19) pecek az áttörésből kihúzódik

Next

/
Thumbnails
Contents