79612. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék virágcserepek, csövek és egyéb üregtestek előállítására betonból

Megjelent 19Síi. évi október lió 18-án. MAGYAR K T R Á LYI jggH SZABADALMI BÍRÓSÁG. ^SbSBSSS'i*®' SZABADALMI LEÍRÁS 79612. szám. XVII/a OSZTÁLY. Eljárás ós készülék virágcserepek, csövek és egyéb üreges testek előállítására betonból. NEUENSCHWANDER ELLA SZÜL. MARKMANN MAGÁNZÓ NEUMÜNSTERBÉN (HOLSTEIN, NÉMETORSZÁG). A bejelentés napja 1920 julius hó 6-ika A találmány tárgya eljárás ós készülé­kek virágcserepek, csövek és egyéb üre­ges testek előállítására betonból. Üreges betontestek előállítása csöniö­szölés útján a forma segítségével isme­retes. A találmány szerinti eljárás lényegi­leg abban áll, hogy az üreges formába töltött, az egész üreget kitöltő betonmasz­szát kés- vagy lapátszerű szerszámmal kifúrjuk és egy másik szerszámmal lesi­mítjuk és a formához szorítjuk. Ennek az eljárásnak az előnye az, hogy tiizelő­anyagfogvasztás nélkül lehetővé teszi, hogy olyan üreges testeket, amelyeket eddig rendesen agyagtól ós hasonló anya­gokból készítettek, ezzel egyenértékű és részben jobb pótanyagtól állíthassunk elő. A forma töltése és előzetes rövid ideig tartó csömöszölés utáni Mfurása különleges készülékekben oly gyorsan megy végbe, hogy egyetlen munkás egy munkaszakhan a formadarabok nagy tömegét képes előállítani. Az eljárás sze­rint előállított virágcserepek előnye az, hogy sokkal vízáteresztőbbek, mint az agyagvirágcserepek. Kertészeti kísérle­tek igazolták, hogy az ilyen betoncsere­pekben tenyésztett növények sokkal job­ban és gyorsabban fejlődnek, mint más­féle cserepekben. A virágcserepek előállítására célsze­rűen különleges formákat használunk oly tartógyűrűvel, amely különösen vékony falak készítését teszi lehetővé ós a. massza kitördelését a ki fúrásnál megakadályozza. Betoncsöveket úgv állítunk elő, hogy a formába adagolt betonmasszát egyetlen munkafolyamathan folytatólagosan ki­furjuk és belülről a formához nyomjuk (simítjuk). A belső fainak ezen eljárás­nál nagy nyomással végbemenő simítása következtében a csőnek képződő sima belső felülete a csövet vízáthatlanná teszi. Furószerszám gyanánt ennél az eljárás­nál szintén lapátszerű furókést haszná­lunk, amelyhez annak hátsó részén köz­vetlenül csatlakozik a simítógyűrű és egy szállítócsiga a kifúrt anyag' eltávolí­tására,. A rajzon az eljárás foganatosítására alkalmas néhány készülék van feltün­tetve és pedig az

Next

/
Thumbnails
Contents