79599. lajstromszámú szabadalom • Mótoros eke

Megjelent 1922. évi október lió 18-án. MAGYAR KIRÁLYI HOT SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79599. szám. X/a. OSZTÁLY. Mótoros eke. MEINDL FRANZ MÉRNÖK BÉCSBEN. A bejelentés napja 1921 január hó 26-ika. Elsőbbsége 1916 március hó 14-ike. A találmányt mótoros eke képezi, melynek lényege abban áll, hogy az eke­testek egy a kormánykeret hátsó részén lenghetően ágyazott és a kormánykeret­ről emelhető és sülyeszthető gerende­lyen vannak megerősítve. Ezen beren­dezésnek az a célja, hogy az eke mély­járatának szablállyolzását könnyű szerrel a kormánykeretről lehessen végezni. Oly célból, hogy az eketesteknek kanya­rulatokban haladva is gyorsan meg le­hessen adni a szükséges irányt, a. talál­mány értelmében az eketesteket tartó gerendely egy második, hasonló oly ge­rendely (vonógerendely) hátsó végén lehet megerősítve, mely az eke közép­vonalának és a kerekek tengelyének keresztezési pontja közelében van csuk­lósan megerősítve. A mellékelt rajzon a találmány példa­képen oly mótoros ekén van feltüntetve, amelynek csupán egy hajtókereke /van, míg egy második kerék futókerék gya­nánt szolgál és az ekét felbillenéssel szemben védi. Az 1. ábrán az eke oldalnézetben és a 2. ábráin felülnézetben van feltüntetve. A két (a) és (b) tartón a rajzon fel nem tüntetett motor van megerősítve, mely a (c) tengellyel egy tengelykötés útján van össlzekötve. A (e) tengelyen a (d) homlokkerék van megerősítve, mely az -(e) homlokkerekei kapcsolódik és az utóbbi közvetítésével az (f) tengelyen elrendezett (g) kereket hozza forgásba. Ez a fogaskerék az eke (h) haj tó ke leké­nek (i) íogazásával kapcsolódik, ami ál­tal a mótor az eke továbbítását végezheti. Ha a (g) fogaskereket és a vele össze­kötött (f) tengeljt oly tengellyel cserél­jük ki, amelyen szíjtárcsa van elrendezve és amelyet a (k) csapágy támaszt meg, akkor a motort mint stabil erőgépet is használhatjuk. A (h) hajtókerék forgó tengelye alatt, annak középvonalában a vonógerendelynek rágós (1) karjai csat­lakoznak csuklósan, amelyek hátsó vé­gükön az (m) vezetőfejet tartják, mely az (n) kereten csúsztathaitóan van ágyazva. Az (m) vezetőfej alatt az (o) csukló van elrendelzve, mely a második (p) gerendelyt tartja; ez utóbbin van­nak az ekevasak elrendezve. A (p) ge­rendely nek mellső vége a (q) emelő- és sülyesztőberendezést tartja, melyet az (is) fogantyúk között fekvő (r) for­gattyúszerkezet útján lehet elforgatni, ami által a (p) gerendelyt és vele együtt

Next

/
Thumbnails
Contents