79573. lajstromszámú szabadalom • Motoros varrógép

Megjelent 1922. évi október lió 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMILEIRAS 79573. szám. XXa/2. OSZTÁLY. Mótoros vonógép. HEINRICH LANZ CÉG MANNHEIMBAN. A bejelentés napja 1920 augusztuB hó 18-ika. Elsőbbsége 1919 március hó 4-ike. A jelen találmány motoros vonógépre vonatkozik és lényegében abban áll, hogy a motortest, mely maga alkotja a tulajdon­képpeni felépítményt, közvetlenül rugal­masan van a hátsó tengelyen meg­támasztva. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak példaképeni foganatosítási alakját szemlélteti. (A) a motortest, melynek alsó része egyesített forgattyú- és hajtóműtök gya­nánt van kiképezve és mely elől, ismert módon, a forduló tengelyre támaszkodik. A jármű hátsó részének súlya a (b) pont­ban a gép mindkét oldalán (13) rúgóra támaszkodik. Eze-i a rugók, megterhelt állapotban, úgyszó'várt egyenesre vannak nyújtva és elől a tok (a) vezetékében pihennek, vagy pedig a tb) pontban szilár­dan vannak befogva, míg hátul a (D) hátsó tengelyen elrendezett (d) vezetékben pihen­nek. A tokban helytállóan elrendezett csap­ágyakban fekszik a (C) hajtókerék szá­mára való tengely, (c) hajtórúd köti össze a (C) hajtókereket, illetve annak tengelyét és ezáltal közvetlenül a mótortestet a (T)) tengellyel, úgy hogy a mótortengelynek a hátsó tengelyhez képest történő relatív el­mozgásai esetén a hajtókerék a (T>) tengely körül leng. A (C) hajtókerék egy a hátsó kerékkel kapcsolt (G) fogkoszorúba vagy effélébe kapcsolódik. A (B) rúgó több alsó és felső leinezrúgóból van összetéve, ahol is a két rúgócsoportot egy azokat körül­vevő karom vagy efféle tartja össze. Szabadalmi igények: 1. Mótoros vonógép, jellemezve azáltal, hogy a motortest, mely maga alkotja a tulajdonképpeni felépítményt, közvet­lenül rugalmasan van a hátsó tenge­lyen megtámasztva. 2. Az 1. alatti igényben védett mótoros vonógép foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy a motortest olda­lán, szilárd pontokban vagy vezetékek­ben, lemezrugók vannak elrendezve, melyeknek segélyével a motortest köz­vetetlenül a hátsó tengelyre támasz­kodik. 3. Az l—2. alatti igényben védett mótoros vonógéi) foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy a valamennyi hajtóműrészt felvevő, egyesített for­gattyú- és hajtóműtok, önmagában is­mert módon, hajtórúd útján, közvetle­nül a hátsó tengellyel van összekötve. (1 rajzlap melléklettel.) I'allas nyomda, Budapest..

Next

/
Thumbnails
Contents