79558. lajstromszámú szabadalom • Mázoló készülék

Megjelent 1922. évi október hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI ||gl§F SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79558. szám. IX/f. OSZTÁLY. Másolókészülék. KAMINSKI ISTVÁN FOTOKÉMIKUS MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1920 november hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1914 junius hó 8-ika. Fényképeknek gyors másolására külön­böző készülékek ismeretesek, melyeknek szerkezetei azonban igen komplikáltak ós melyek a másolatnak a keretből történő kicsúszásánál a képréteget könnyen meg­sértik. A jelen találmányt képező másolókészü­lék már most egyrészt mentes ezen hátrá­nyoktól, másrészlt azt az előnyt nyújtja, hogy a negatívokon semmiféle tisztátlan­ság (por, papirrostok stb.) meg nem ma­radhat. A találmány szerint a másolókeret állva és előrehajlóan akként van kiképezve, hogy a másolatok egy csapó nyitásakor ön­maguktól kiesnek, anélkül, hogy képréte­geikkel a készüléket érintenék. A mellékelt rajzban a találmányt képező másolókészülék egy foganatosítás! alakban és pedig függélyes metszetben van feltün­tetve. Az (s) másolószekrénynek (k) homályos üvege előtt az ismert szerkezetű (p, q) kazetta van megerősítve, melyben a (v) lemez tetszőlegesen eltolható oly célból, hogy a lemeznek minden egyes helye, kí­vánság szerint, kisebb méretű pozitív má­solatot (pl. levelező-lapokat) adhasson. A (p) belső részen a kívánság szerinti nagy­ságban egy kivágás van kiképezve. A (q) külső részben a két részben készült (e, f) fedő részére egy ugyanoly nagyságú kivá­gás van kiképezve. A (p, q) kazetta állva és előrehajlóan akként van kiképezve, hogy hogy a másolatok az (e) fedőnek nyitása­kor önmaguktól esnek a (b) tolószekrénybe anélkül, hogy a képrétegükkel a készüléket érintenék és hogy a negatívokon semmi­féle tisztátlanság sem maradhat meg. Az (e, f) fedő a kazettán csuklópántok segé­lyével van mozgathatóan megerősítve. Az (e) fedőn az (y) gomb van megerősítve, mely fogantyú gyanánt szolgál. A csukló­pántos összeköttetés révén azt érjük el. hogy a fedőt, nyitásakor, nem kell eltávo­lítani, hanem csak felcsappantani úgy. hogy a másolópapíroknak kényelmes és gyors elhelyezése az ujjaknak becsípése nélkül lehetővé válik. Szabadalmi igény. Másolókészülék, jellemezve egy, állva és előrehajlóan elrendezett, másolókeret által. (1 rajzlap melléklettel.) Pallaa nyomda, Budapest,

Next

/
Thumbnails
Contents