79543. lajstromszámú szabadalom • Gőzgép

Megjelent 1922. évi október hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMILEIRAS 79548. szám. Vd/l. OSZTÁLY. Gőzgép. KLARIANKA IMRE GÉPÉSZ SAJÓVÁRKONYON. A 7199. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1919 január hó 9-ike. A K. 7199. a. sz. szabadalom tárgyát gőzgép képezi, mélyet helytálló tokban kétoldalt a tok falaihoz simuló, kerületén a tokfaltól köz meghagyásával elálló fo­gazott kerék jellemezve, mely a tokban csapágyazott tengelyre van felékelve, mimellett a tok felül kétoldalt elágazó gőzbeömlő csatornákkal van ellátva. En­nél a szerkezetnél a gőznek az egyik vagy másik csatornába való telelésére fogantyúval ellátott csap szolgál. Ezen berendezés további változatai képezik a jelen találmány tárgyát. Az egyik változat abban áll, hogy a gőzgép lényegében három részből van összeál­lítva és pedig a két tokfélből ós az ezek között levő kerékből. Ezek a részek csa­varok segélyével vannak összetartva és a gőzgép szétszedése, illetve összeállítása gyorsan és könnyen eszközölhető. A második változat abban áll, hogy a kerék tengelye golyós csapágyban fut és a golyók a csapágy csavarmenetes vé­gére rácsavarok, kézi kerék segélyével e lmozgatható csavaranyás tokfedél segé­lyével megszoríthatok, illetve meglazít­hatok, úgy, hogy a tengely egyenleteseb­ben járatható. A harmadik változat a beömlési csa­tornákat tápláló szelepek töltésének sza­bályozására vonatkozik és abban áll, hogy az egyik vagy másik slzelepet nyitó lengő kart a géptesten forgathatóan ágyazott vezérlő kar által működtetett, csúszó testre erősített kétkarú kilincs­emelők mozgatják azáltal, hogy ezen ki­linesemelők egyik1 karja a szabályozó hatása alatt áll, míg másik karja a sze­lepeket befolyásoló lengőkarral van kényszermozgásuan össlzekötve. Ezen el­rendezés következtében a csúszótestnek kézi indító segélyével való elmozgatásá­nál a kilincsemelők a csúszó testtel együtt elmozgattatnak és a szelepeket befolyá­soló lengőkart a kívánt értelemben ki­lendítik. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatositási alakjában van feltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a berendezés oldalnézete, a 2 ábra ugyanennek jobb oldal felőli nézete, a 3. ábra függőleges metszet az 1. ábra A—B vonala szerint, a 4. ábra ugyanennek elölnézete, végül az 5. ábra a 2. ábra egy részének nézete a működő részek más helyzeténél,

Next

/
Thumbnails
Contents