79534. lajstromszámú szabadalom • Bidet

Megjelent 1922. évi október lió 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79534. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Bidet. JELLINEK JÓZSEF MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 október hó 26-ika. Hygienikus szempontból és az egészség megóvása érdekében bidetekben rendsze­rint meleg vizet használnak. Ilyen azon­ban sok helyen, főleg szállodákban utazás közben nem áll mindig rendelkezésre. A jelen találmány tárgya már most oly bidet, mely nem igényel meleg vizet és lé­nyegében abban áll, hogy a bidetbe elektro­mos fűtőtest van beépítve, mely a meleg vizet maga fejleszti, helyesebben a beléje öntött hideg vizet a rajta átvezetett áram hatására a szükséges hőfokra felhevíti. A fűtőtest vagy a bidet egész hosszában, vagy csupán hosszának egy részén van el­rendezve. A mellékelt rajz példaképpen az utóbbi foganatosítást alakot szemlélteti. Az 1. ábra függélyes metszet a bideten át. A 2. ábra felülnézet. Az (1) bidet fenekén (2) üreg van kiké­pezve, mely a feltüntetett példában a bidet hosszának mintegy felére terjed, azonban annak egész hosszában is kiképezhető, amint ez a rajzban vonatkozva van szem­léltetve. Ebben az üregben, mely alul a karimás (5) fenéklemezzel van elzárva, tet­szőleges rendszerű (3, 4) fűtőtestek vannak elrendezve. Ha a fenéküreg nem terjed vé­gig a bidet egész hosszán, akkor az egyik fűtőtest a bidet vakfenekét melegíti, míg a másik az üreg oldalán foglal helyet, 'tehát a két fűtőtest, két egymásra merőleges sík­ban van elrendezve. Ily módon hatályos fűtést érünk el, a megnövelt fűtőfelület folytán. Az (5) fenék a (6) csavar és a (7) csavaranya segélyével van a bidet vak­fenekéhez erősítve. Az áramvezeték csat­lakoztatására szolgáló kontaktus (8) van jelölve. Szerkezeti részleteiben a találmány tárgya sokféleképpen módosítható, anélkül, hogy a találmány lényege ezáltal változást szenvedne.

Next

/
Thumbnails
Contents