79523. lajstromszámú szabadalom • Berendezés sajtolt élesztő és eféle kimérésére

Megjelent 1922. évi október lió 13-én. !c. ^naqoá ,n AI íJcJtüíó MAGYAR KIRÁLYT 'íOKli 438tiÍJ5Í7,ÍOÍ >(Oir/!.O.lll SZABADALMI BÍRÓSÁG. SÍK-NÖIA/PÍIJ':*JJVÍ>[ ^SOÉTÓNAÁ xs m SZABADALMI LEÍRÁS •f • ' r. .V'f.í'A: /iji :!•• 79523. szám. XVIir/d. OSZTÁLY. y. 9i ijvtöai t.veoJö iloJi.tw «•>, xotcrofíat fniti:.v» , íi'Hl üDtf'iT. II rW-f Berendezés sajtolt ólésztő és efféle kimérésére. ; .r .. : . • - M JENSEN KARL EMIL KERÉSKEDŐ VEJLEBEN (DÁNIA). ' A szabadalom bejelentésének napja 1^20 Jebruár hó 23-ika. .... .,, „,. .ISUWÜJ JitiJjv.' A jelen találmány tárgya berendezés sajtolt élesztő és más képlékeny áru kimé­résére. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája van feltün­tetve és pedig az 1. ábrán a berendezés függélyes met­szete, a 2. ábrán felülnézete és a 3. ábrán egy részlete nagyobb léptékben, az 1. ábra A—B vonala mentén felvett met­szetben. Az élesztő befogadására való (1) tartályt a (2) köpeny oly módon veszi körül, hogy a kettő között (3) köz marad az élesztő lá­gyantartására való víz számára. Az (1) tartályban a (4) nyomótest van elrendezve az élesztő leszorítására. Az (5) fedél vagy a tartályt, mint a (2) köpenyt befedi. Az (1) tartály lent a (6) hengerrel közlekedik, amelyben a (8) forgattyú segélyével for­gatható (7) csiga van ágyazva. A henger­nek (9) szájcsöve van, amelynek meghos­szabbítási irányában a kimérendő élesztő­adagok felvételére szolgáló (10) asztallap van pl. a kengyelalakú (11) szorítóberen­dezés és a (12) csavar útján megerősítve. A (10) asztallapot egyébként a (13) láb és a (6) hengert a (14) talapzat támasztja alá. .Jet (j irhiiS Az (1) tartály levehetően lehet elrendezve. A (10) asztallap felülete a (15) mércét hordja, amely a (9) szájcső átmérőjének tekintetbevételóvel úgy van méretezve, liogy róla a szájcsőből kilépő élesztőadag súlya, térfogata vagy ára leolvasható. Közvetlenül a (9) száj cső előtt a kifeszí­tett (19) dróttal ellátott kengyelalakú (17) vágókészülék van a (16) csap körül lendít­hetően elrendezve, amely készülék a (18) fogantyú segélyével lenyomva, a kivánt élesztőadagot levágja. Az élesztőt tehát a nyomótest hatása a (6) hengerbe hajtja és innen a (7) csiga a (9) szájcsövön át a (10) ascztallapra szo­rítja ki, amelyen a kivánt élesztőadagot akkor, ha az élesztőszalag mellső vége a (15) mérce megfelelő osztásvonalához ért, a 3. ábrán szakadozott vonalakkal jelzett helyzetbe hozott vágókészülék levágja. Az­után az élesztőadagokat alkalmas eszköz segélyével a (10) asztallapról levesszük és becsomagoljuk. A sajtolt élesztő kimérése tehát annak felszeletelés nélkül a berende­zés segélyével pontosan és az egészségügyi követelményeknek megfelelően történik. A (10) asztallap más oly lemezzel helyet­tesíthető, amelynek (15) mércéje vaj, zsír vagy efféle kimérésére alkalmas módon 4

Next

/
Thumbnails
Contents