79522. lajstromszámú szabadalom • Több ruhatárfogas kampóra akasztható biztonsági lakat

Megjelent 1922. évi október lió 12-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABAD ALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79522. szám. VlII/a. OSZTÁLY. Több ruhatárfogas-kampóra akasztható biztonsági lakat. JAHN GUSZTÁV DEREGLYEÉPÍTŐ BERLIN-LICHTENBERGBEN. A bejelentés napja 1920 február hó 14-ike. A ruhatárfogasokhoz való, eddig ismert biztonsági lakatok csak egy ruliatárfogas­kampóra akaszthatók. A jelen találmány szerint a biztonsági lakat kengyelének a ruhatárfogas-kam­pón való rögzítésére két vagy több egyenlő nagy vájata van, amelyeknek célja az, hogy a lakatot tetszés szerint egyszerű- vagy kettős kampóra lehessen akasztani. A lakatkengyel a ruhakampó vastagságához képest beállítható és min­den ruhatárfogaslioz alkalmazható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy kiviteli példája látható és pe­dig az 1. ábrán a lakat zárva elölnézetben, a 2. ábrán metszet az 1. ábra A—B vonala szerint, a 3. ábrán a lakat nyitva a lakatkengyel beállítására vagy eltávolítására kész helyzetben. A lakat a ruliatárfogas-kampó befoga­dására való helytálló alsó (a) kengyelből áll, amelynek (b) vezetőpecke van. Az el­tolható (c) kengyelnek az egyik végén (d) akasztófogai vannak a (g) zárretesz szá­mára, a másik végén pedig (f) furata a vezetőpecek számára. A (c) kengyel két vagy több egyenlő nagy (i) vájattal van ellátva és a lakatnak is ugyanannyi (k) vájata van, úgy hogy az egymással szem­ben lévő (i, k) vájatok egyszerű vagy kettős kampóra: tolhatók rá. Ha a lakatot ruhával együtt ruhatartó kampóra akarjuk felakasztani, csak a (c) kengyel leszedése után az (n) ruliaakasztó­hurkot kell erre a kengyelre rátolni (2. ábra). Ha a felső kengyelt, pl. kettős kam­póra akasztjuk, ezt a kengyelt a (b) pe­cek vezeti és egyidejűleg az akasztófogak a (g) reteszbe kapcsolódnak. Miután a felső és alsó kengyelt kézzel eléggé össze­szorítjuk, a felső kengyel a kettős kam­pón szilárdan meg van szorítva. Szabadalmi igény: Ruhatáriogas-kampókra akasztható biz­tonsági lakat, azáltal jellemezve, hogy az alsó (a) lakatkengyel a ruha rá-

Next

/
Thumbnails
Contents