79490. lajstromszámú szabadalom • Ágybetét

Megjelent 1922. évi október lió 8-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79490. szám. XIV/a. OSZTÁLY Ágybetét. GÁL JÓZSEF KÁRPITOSMESTER BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 március hó 22-ike. A közismert ágybetét készítési módjaj a következő: Egv pánnaszerű huzatba a töltő anyagot betöltetik és a rajta levő töltőszájat bevarrják, ezután következik a széleknek spárgával való körül varrása, mely munkálat adja meg a formát és egyszersmind köti a töltőanyagot az öt körülfogó huzathoz. A széleknek körül­varrása után következik a középen való letűzés, amely meggátolja a. töltőanyagot, hogy használat közben a középről a szé­lek felé csúszhasson. Ezzel szemben a találmány célja: ol­csóbb előállítás, teljesen sima külső fe­lület nyerése, amelyen féreg részére semmi búvóhely nincs, továbbá, hogy szakértelem nélkül is, könnyen és gyor­san felfrissíthető ós a esinvat (vászon) szétszedés nélkül mosható, a szélvarrások és lefűzések által okozott lyukaktól a csin­vatot (vásznat) megkíméli és ezáltal tar­tósabbá teszi. A rajzon az 1. ábra az ágybetét távlati képét az ágyban, a 2. ábra A—B hosszmetszetet, a 3. ábra C—D a keresztmetszetet ábrá­zolja, (f) a betétet képező esinvatot (vá­szon), (e) a két esinvat lap közé géppel bevarrt vásBonköz falat, (d) a töltőanyag helyét jelöli. Az egész ágybetét huzata varrógéppel állítható össze. Az (e) vászon közfalak is varrógéppel vannak bevarrva, ezek tartják a formát és gátolják meg a töltőanyag helyéről való elcsúszását, vagyis feleslegessé teszik a régi rend­szernél ismert szélvarrást és középletíí­zést.' A varrógép segélyével elkészített huzat egymás mellett lévő (d), belső osz­tásaiba töltőanyagot helyezünk és ezután az osztások végén levő szájak bevarrásá­val teljesen kész ágybetétet kapunk. Az osztások száma a szerint több, vagy kevesebb lehet. töltőanyag minősége Szabadalmi igeny: Ágybetét jellemezve, két esinvat (vászon) lap közé bevarrt közfalakból alkotott, oldalról tölthető belső osztások rend­szere által. (1 rpjzlap melléklettel.) PaUas nyomda, Bndapest

Next

/
Thumbnails
Contents