79489. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mosószer előállítására

Megjelent 1922. évi október hó 8-án. MAGYAR KIRÁLYI WS8[ SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79489. szám. XI/e. OSZTÁLY. Eljárás mosószer előállítására. GROSS IGNÁC SZAPPANGYÁROS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 április hó 8-ika. A találmány tárgyát képező eljárás oly mosószer előállítását célozza, amelv aránylag csekély zsírtartalma mellett is nagyfokú mosóhatással bír, úgy hogy a találmány alkalmazásával a kellő fokú energikus mo'sóhatás biztosítása mellett a zsiradékanyagban, vagyis a fölhasznált anyagok legdrágábbikában messzemenő megtakarítást érünk el, ami által kellő hatású és mégis igen olcsó mosószer for­galombahozatala válik lehetővé. A talál­mány alapgondolata abban áll, hogy aránylag csekély mennyiségű szappant aránylag nagy mennyiségű nátronlúg­gal és szódával egyetlen testté egyesít, mely halmazállapotát tekintve, bizonyos konzisztenciájú, plasztikus tömeget alkot, úgy hogy egy-egy darabja kézbe fog­ható és egészen szappan módjára kezel­hető. A találmány szerinti eljárás lényege abban áll, hogy a mosószer 100 kg.-jának előállítására körülbelül 10 kg. tetszőleges, mintegy 60% zsírtartalmú szappant kb. 60 kg* 3—6°B sűrűségű nátronlúg, továbbá mintegy 20 kg. kristályszóda és mintegy 10 kg. mészvíz hozzáadásával kellő ka­varás mellett főzünk, míg az egész tömeg egyenletes loldatot nem képez, majd a még forró tömeget hirtelen lehűtjük. A hirtelen lehűtés, mely az anyagok jelzett összetétele mellett a találmány szerinti eljárás igen lényeges műveletét képezi, azt vonja maga után, hogy a forró álla­potban folyékony keverék kellő konzisz­tenciájú, plasztikus tömeggé alakul, mely állományát hosszú időn át is megtartja. A találmány szerinti eljárási akként is keresztülvihető, hogy az eljárást magá­nak a felhasználandó szappannak főzésé­vel kezdjük. Ez esetben 100 kg. mosószer előállításához körülbelül 7 kg. tetszőle­ges, a szappanfőzéshez használni szokott zsiradékot vagy zsírsavat ési mintegy 3 kg. körülbelül 40 B fokos nátron vagy kálilúgot használunk s ezeket ismert módon szappanná főzzük. A szappano­sodás folyamtának befejezte után a még forró szappantömeghez az előbb jelzett nátronlúg-, kristályszóda- és mészvíz­mennyiségeket hozzáöntjük, illetőleg hozzáadagoljuk és kellő kavarás mellett még rövid ideig főzzük, majd a talál­mány értelmében az egész forró tömeget hirtelen lehűtjük. A találmány szerinti eljárás imént jelzett foganatosítási módja azzal a fontos előnnyel bír, hogy az eljá­rás egyik részét kitevő, a jelzett anyagok

Next

/
Thumbnails
Contents