79417. lajstromszámú szabadalom • Cipü

Megjelent 1922. évi október lió 4-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79417. szám. I/b. OSZTÁLY. Cipő. CSELKÓ JÓZSEF HIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1921 február hó 24-ike. A találmány abból áll, hogy általában a cipők az eddigi módszerek mellőzésével következő módon lennének felhúzhatók, illetve a lábra erősíthetők: A cipőn cél­szerűségi szempontból a külső bokaoldalon oly nyílás alakítandó, mely alakjára és nagyságára nézve megfelel a régi rend­szerű úgynevezett cúgoscipő mindkét bokaoldalán alkalmazott gummiszövet külső nagyságának és alakjának. Ezen nyitott területbe plisszirozott hajlékonyabb bőrből vagy egyéb cipőfelsőrész előállítá­sára alkalmas anyagból készült betét al­kalmazandó olykóp, mint az a cúgoscipő­nél a gummiszövetnek bevarrásával törté­nik. A cipő felhúzása alkalmával az így bedolgozott plisszirozott betét legyezősze­rűen szétnyílik és kellő helyet enged a láb elhelyezkedésére, minek megtörténtével a plisszirozás némi alkalmazkodással össze­vonódik és így az szíjakkal átkapcsolva megerősíthető illetve zárolható. A szíj és a szíjcsat levarrása a plisszirozott betét területén kívüli történik. A bőrbetét plisz­szirozásának az anyagrongálás elkerülése végett természetszerűleg hideg úton és megfelelő préseléssel kell történnie. Ezen találmány előnye különösen az úgyneve­zett strapacipőknél a külső bokaoldalon 2 szíj alkalmazásával érvényesül. A cúgos cipőnél előnyösebb, mert a gummiszövet nem nyújt kellő védelmet és hamar szét­foszlik. A fűzős ós gombos cipőnél előnyö­sebb. mert ezek felhúzása sok időveszteség­gel és bibelődéssel jár; a fűző gyakran el­szakad, a gombok pedig leszakadnak és a gomblukak elszakadásig tágulnak. A csato­láshoz szükséges lukak az (összekötő szíjakra csak a cipő felpróbálása után és megfelelése esetén alkalmazandók. Mellé­kelt rajz a) ábrája a plisszirozás keresztmetszetét,

Next

/
Thumbnails
Contents