79368. lajstromszámú szabadalom • Előretoló csiga aprítógépekhez

Megjelent 11)22. évi október lió 4-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79368. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Előretoló csiga aprítógépekhez. ALEXANDERWERK A. VON DER NAHMER AKTIENGESELLSCHAFT CÉG REMSCHE1DBEN. A bejelentés napja 1920 augusztus hó 19-ike. A találmány a hús-, főzelékaprító gépekhez, gyümölcssajtókhoz és effélék­hez alkalmazott előretoló csiga új kikép­zésére vonatkozik. A használatos csligát alapalakjában a mellékelt rajz 1. ábrája tünteti fel egy húsaprító gépnek metszetben ábrázolt tokjában. (a) jelzi a töltőnyílást, (b) az (s) csigát körülvevő tokot, amely többnyire (c) bor­dákkal van ellátva, míg (d)-nél a ki nem rajzolt metszőkések vagy effélék foglal­nak helyet. Jellemző az 1. ábrabeli ismert előre­toló csigára, hogy a csigamenet a töltő­nyilástól az aprítás helyéig csökkenő emelkedésű. Az aránylag nagy menet­magasság (a)-nál a megmunkálandó anyag megragadásának és a. (b) tokba való betolásának előmozdítását célozza. A (c) tokon belül azért csökkenti a menet­magasságot, hogy az anyag fokozatosan nagyobb nyomás alá kerüljön, úgy hogy kellő nyomással vezettessék a csiga végén működő aprítókészülékJiez. 'Az új csigánál mutatkozó alapvető különbség a 2. ábrából vehető ki, amelyen az egyes részeknek megjelölése azonos az 1. ábra betűjelzéseivel. Itt a csiga mene­teinek egyenlő a magassága, tehát ennek a csigának mindvégig egyenlő az emelke­dése. Jobb összehasonlítás kedvéért a két ábrán a csigák első menete az (a) töltő­nyilásnál egyenlő. Míg az 1. ábrán a csavarmenetnek szűkülését az (a) töltőnyilástól a (d) munkahelyig lényegileg a menetmagasság csökkenése idézi elő, a 2. ábrán ezt a szű­külést az okozza, hogy a csiga alapteste (a)-tói (d) felé kúposán vagy más alkal­mas görbe szerint vastagszik. Az új csigaalaknak az 'ismerttel szem­ben számos előnye van. A régi csigának több körülforgást kell végeznie, mint az újnak, hogy az anya­got a tokon végigtolja; ebből folyóan nagyobb az anyagnak súrlódása ós fel­melegedése a csigameneteken. Csigahajtó­művekkel végzett kísérletekből ismeretes, hogy a kis emelkedésű csigáknak rosz­szabb a hatásfoka mint a nagy emelkedé­süeké. A régebbi kivitelben a csigamenet több-

Next

/
Thumbnails
Contents