79363. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cserzőhatású vegyületek előállítására

Megjelent 11)22. évi október lió 4-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. jgjjgpM SZABADALMI LEÍRÁS 79863. szám. XI/a. OSZTÁLY. Eljárás cserző hatású vegyületek előállítására. BAD1SCHE ANILIN- & SODA-FABRIK CÉG R/M LUDWIGSHAFENBEN. A bejelentés napja 1917 junius hó 19-ike. Elsőbbsége 1914 junius hó 17-ike. Kitűnt, hogy értékes tulajdonságokkal | rendelkező, vízben oldható vegyületeket j kapunk, ha a naftalin oly szulfonjait, amelyek legalább egy hidroxilmentes naf­talinmaradékot tartalmaznak, szulfonáljuk. Az így előállítható vegyületek vízben könnyen oldhatók és enyvet oldataiból ki­csapni, valamint állati bőrt jó cserzett bőrré átalakítani képesek; ezenkívül alkal­masak arra, hogy számos, legkülönfélébb fajtájú vegyületet, pl. cserzőanyagkivona­tok oldhatatlan alkatrészeit, vízben oldha­tatlan festőanyagokat, stb. oldatba hozza­nak. Ezek a vegyületek végül oldatban vagy a bőrroston formaldehiddel könnyen kondenzálhatok, miáltal cserzőhatásuk ínég fokozódik. A kiindulási anyagul szolgáló szulfonok pl. ismeretes módon naftalinnak koncen­trált kénsavval való kezelése vagy nafta­linnak naftolszulfosavakkal vagy máseffé­lékkel való hevítése útján állíthatók elő. A szulfonálást az egyébként szokásos mó­don végezhetjük. 1. Példa: S súlyrész naftalint 3 súlyrész koncen­trált kénsavval néhány órán át 180°-ra hevítünk. Az így képződött szulfonokat a változatlanul maradt naftalin lepárlása után szulfonáljuk, amennyiben azokat kb. 200°-ig menő hőmérsékleten 1—3-szoros mennyiségű kénsavval hevítjük. A termé­ket vízbe öntjük és szokásos módon kénsav­tól megszabadíthatjuk és feldolgozhatjuk. De a szulfonált elegy oldatát a kénsavnak nátronlúggal való letompítása után köz­vetlenül is felhasználhatjuk cserzőlé gya­nánt. 2. Példa: 3 súlyrósz fi-dinaphtylszulfont 3 súly­rész koncentrált kénsavval kb. 200°-ra he­vítve szulfonálunk. Lehűlés után 0.35 súly­rész (40%-os) formaldehidet adunk hozzá, mire az egészet még egy ideig kavarjuk. Az elegy vízben könnyen oldható. Az ol­datot részleges neutralizálás után közvet­lenül esérzéshez használhatjuk vagy szö­kött módon feldolgozhatjuk. 3. Példa: 13 súlyrész naftalint 23 súlyrész 2.6 naf­tolszulfosavval valamely kondenzáló szer, mint pl. koncentrált kénsav, foszforoxi­klorid, higanyszulfát, stb. jelenlétében, eset­leg nyomás alatt néhány órán át 200°-ra hevítünk. A kapott szidfonszerű anyagot

Next

/
Thumbnails
Contents