79362. lajstromszámú szabadalom • Háromfedeles repülőgép

Megjelent 11)22. évi október lió 4-én. MAGYAR KIRÁLYI YÖs§|f SZABADALMI BÍRÓSÁG. ^llllj ply SZABADALMI LEÍRÁS 79862. szám. V/h. OSZTÁLY. Háromfedeles repüló'gép. AGO FLUGZEUGWERKE G. M. B. H. CÉG ÉS LETSCH GÁBRIEL FŐMÉRNÖK BERLIN-JOHANNISTHALBAN. A bejelentés napja 1916 február hó 28-ika. Elsőbbsége 1915 március hó 12-ike. A találmány tárgya új háromfedeles repülőgép, mely az ismert hasonló szerke­zetektől abban tér el lényegesen, hogy a harmadik hordfeliilet egy egyébként nor­málisan kiképezett kétfedeles repülőgépbe és pedig ennek közönséges, normális liord­f'eliiletei közé van helyezve. Az eddig ismeretes összes háromfedeles repülőgépek úgy vannak szerkesztve, hogy mindegyik hordfelület a rendes hordszer­kezetekkel, valamint a hozzávaló mere­vítőrudakkal, szélrácsozatokkal, stb. van ellátva. Az ismert háromfedeles repülő­gépek ennek megfelelően nagy súlyúak, minthogy a tartóelemek súlya természe­tesen a hordfelületek számával arányo­san növekszik. Ha a találmány értelmében a harmadik hordfelület számára nem alkalmazunk külön szerkezeti elemeket, hanem ezt a felületei, mint említettük, egyszerűen egy rendes kétfedeles repülőgép meglevő két hordfelülete közé építjük he, akkor ezzel azt az előnyt érjük el, hogy a kétfedeles repülőgép hordfelületeinek ágyazására való elemeket egyúttal a harmadik hord­felület számára is hasznosíthatjuk. Ezenkívül még azt az igen lényeges előnyt is elérjük, hogy a függőleges osz­lopok behajlási hossza az új szerkezet folytán csak félakkora lesz, mint eddig és hogy a harmadik felület csak hajlításra vétetik igénybe. A harmadik felület a fe­szítőliuzalokat egyáltalában nem veszi igénybe. Az új szerkezet lehetővé teszi, hogy a háromfedeles repülőgépet csaknem ugyan­olyan költséggel állítsuk elő, mint a két­fedeles gépet; az új szerkezet, továbbá eddig el nem ért kis súlyú háromfedeles repülőgépek előállítását teszi lehetővé. A mellékelt rajz az új háromfedeles repülőgép hordfelületeit vázlatosan tün­teti fel és pedig (a)-val és (b)-vel a két­fedeles repülőgép rendes hordfeliiletei vannak jelölve, melyek magában véve is­mert módon a függőleges (c) tartóoszlo­pok és a (d) feszítőhuzalok segélyével van­nak merevítve. A harmadik (e) hordfelület a rendes kétfedeles gép két hordfelülete közé van beépítve. Szabadalmi igények: 1. Háromfedeles repülőgép, azáltal jel­lemezve, hogy a harmadik hordfelület

Next

/
Thumbnails
Contents