79341. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék gyantának fából terpentinolajban való extrahálására

Megjelent 1922. évi október hó 4-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79341. szám. XI/c. OSZTÁLY. Eljárás és készülék gyantának fából terpentinolajjal való exfcrahálására. LÜCK ALBERT GYÁROS STASSFURT-LEOPOLDSHALLBAN. A bejelentés napja 1920 február hó 10-ike. Elsőbbsége 1919 január hó 31-ike. A találmány tárgya eljárás és készülék gyantának toboztermő fákból terpentin­olaj segélyével való extrahálas ára. A ter­pentinolajnak extrahálásra való felhasz­nálása magában már ismeretes, azonban a gyantának a fából való teljes kivonása tetemes nehézségeket okoz. A tökéletes ex­trakció elérésére körülményes eljárásokkal próbálkoztak már meg; így javaslatba került a fának az extrakció előtt vakuum­ban való kezelése, a miután az extrakciót nyomás alatt hajtották végre, végül pedig melegítéssel ós meleg levegőnek nyomás alatt való befúvásával próbálták a terpen­tinolajnak a gyantára való hatását növelni. A találmány ezen eljárást lényegesen egyszerűsíti, ami azután a készüléknek és a készülék kiszolgálásának egyszerűsödé­sére is vezet. Azáltal, hogy az extrakciót pem vakuumban, sem nyomás alatt nem vezetjük, a beruházási költségek és így közvetve a termelési költségek is lényege­sen csökkennek. Az eljárás szerint a terpentinolajat a fára 140—150° C. mellett engedjük hatni. Kitűnt ugyanis, hogy ennél a hőmérsék­letnél a fa egész víztartalma gőzalakban távozik és így a terpentinolajnak módjá­ban áll a legkisebb porusokba is behatolni és a gyantát kioldani. Ennek következté­ben nem is kell már a fát felaprózni és elforgácsolni, amint az az eddigi eljárások­nál szükséges volt. Az extrakció ered­ménye terpentinolajnak és a benne oldott gyantának elegye, melyet az olajtartányba bocsátunk le. A híg gyantaoldatot erre szi­vattyúval az extrahálandó fa felvételére szolgáló edénybe nyomjuk be és ezt az át­szivattyúzást mindaddig folytatjuk, míg a lefolyó oldat fajsúlyának emelkedése meg­szűnik. Erre a gyantaoldatot forrásig melegítjük és az elszálló terpentinolaj -gőzöket kondenzálva, a fatartányba vezet­jük; az olaj belépési hőmérséklete ismét kb. 150° C. A tiszta terpentinolaj ily eljárás mellett a gyanta maradókait is kioldja, ha pedig a fatartány már csak tiszta terpen­tinolajat tartalmaz, úgy azt vízgőz segé­lyével kiüzzíik; a terpentinolaj és gyanta keverékét ledesztilláljuk, maradékként nyerskolofoniumot nyerünk. A találmány szerinti eljárás foganatosí­tására szolgáló készülék a rajzon egy pél­daképem foganatosítási alakjában vázlato­san van bemutatva. Az (A) tartányban terpentinolaj van, a (B) és (C) tartányokban fadarabok. Az

Next

/
Thumbnails
Contents