79332. lajstromszámú szabadalom • Kapaszkodókerék

Megjelent 1932. évi október lió 4-én. MAGYAR KIRÁLYI Mgf SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79382. szám. XX/c. OSZTÁLY. • " —— I — ^ Kapaszkodó kerék. ÖSTERREICHISCHE DAIMLER-MOTOREN AKTIÉNGESELLSCHAFT CÉG WIENER-NEUSTADTBAN. A bejelentés napja 1920 junius hó 28-ika. Elsőbbsége 1918 március hó 20-ika. A találmány tárgya oly kapasz- | kodó kerekekre vonatkozik, amelyeknél a kapaszkodó karok a kapaszkodó keréken forgathatóan ágyazott gyűrűhöz vannak csuklósan kapcsolva. A találmány lényege abban van, hogy a gyűrű és a kerékagy közé oly összeköttetés van beiktatva, amelyet kézzel bekapcsolható közbenső' szerv akként befolyásol, hogy a gyűrűnek a kerókagyhöz képest megfelelő elfordu­lása következik be. A mellékelt rajzokon a találmány sze­rinti kapaszkodó keréknek oly foganato­sítási példája van feltüntetve, amelynél a kapaszkodó elemek elállítása, céljából a jármű haladása alkalmával a kerék for­gása- kézzel bekapcsolható közbenső szerv közvetítésével mindegyik állitógyűrűre átvivődik. Ezen foganatosítási példá­nál, mely az 1—6. ábrákon nézetekben, illetve függélyes metszetekben és részlet­rajzokban van feltüntetve. A kapaszkodó elemeknek, illetve lapátoknak. két cso­portja van alkalmazva, ahol is az egyik csoporthoz tartozó (a) lapátok a (b) gyű­rűvel, a másik csoporthoz tartozó (al) la­pátok pedig a (bl) gyűrűvel vannak csuklósan összekötve. A (b, bl) gyűrűk a kerék tengelyéhez képest koncentrikusan vannak ágyazva és egymástól függetlenül állíthatók el. Mindegyik gyűrű elállítása a (c, d), illetve (cl, dl) könyökemeltyű közvetítésével történik, amelynek (c), il­letve (cl) karja a hozzátartozó (b), illetve (bl) gyűrűnek (e), illetve (el) ősapján van ágyazva és amelynek másik (cl), il­letve (dl) karja a kerék agyán lévő (f), illetve (fl) csaphoz van kapcsolva. A (c, d), illetve (cl, dl) könyökemeltyűk a (g) görgőből álló közbenső szerv segélyével mozgattatnak, mely a rúgóhatás alatt álló (h) karon van ágyazva, amely a ve­zető ülése felől a (k) kéziemeltyű és az (i) 'épcsős bütyök segélyével fel- és lefelé mozgatható. Az (i) lépcsős bütyök pl. hármas lépcsőzettel, nevezetesen a három (1, 2, 3) lépcsőkkel van kiképezve (3. ós 4. ábrák). Az első (1) lépcső a kikapcsolt helyzetnek, a második (2) lépcső a ke­mény talaj, pl. jeges- vagy sziklás talaj esetére szükséges első kapaszkodó állás­nak, a harmadik (3) lépcső pedig a lágy talaj, pl. hó, homok, mocsár stb. esetére szükséges második kapaszkodó állásnak felel meg. A 3. ábrán a lépcsős bütyök a kikapcsolt helyzetben van feltüntetve,

Next

/
Thumbnails
Contents