79312. lajstromszámú szabadalom • Higiénikus összecsukó-ágy

Megjelent 1922. évi szeptember hó 30-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79312. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Higiénikus összecsukható ágy. HORVÁTH GÁSPÁR ÉS FIA GÉZA ASZTALOSMESTER BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 iebruár hó 3-ika Jelen találmány tárgya oly kombinált, hvgienikus összecsukható ágy, mely könnyű kezelhetősége, hygienikussága révén tűnik ki. Az összecsukható ágy új technikai ha­tása abban rejlik, hogy összecsukott álla­potában teljesen zárt, minden oldalról fedett és az ágynemű is elhelyezhető bennö. Az összecsukható ágy összes alkat­részei könnyen szétszedhetők és tisztít­hatók. A találmány egyik kiviteli alakját, amikor az ágy nyitva van, az 1. ábra oldalnézetben, a 2. ábra felülnézetben, a 3. ábra perspektivikus rajzban ábrá­zolja, a 4. ábra a 2. ábrának X—Y irányú hosszmetszetét tünteti fel, az 5. ábra a kinyitott ágy helyzetét jelzi felülnézetben az összetolás előtt; míg a 6. ábra a szétnyitás pillanatát és a 7. ábra a teljesen összecsukott ágyat tünteti fel perspektivikus rajzban, Az (1) zsámolyon (2) fix csuklók körül forgathatóan vannak a (3) ágyoldalfák ós az ezekkel szilárdan összekötött (4) ágvhomlokfa elhelyezve. A (3) ágyoldal­fákhoz (5) csukló körül elforgathatóan vannak ismét a (6) támasztólapok alkal­mazva. Az (1) zsámoly hosszirányában (7) vezetékek vannak kiképezve, melyekben a (8) csuklók vízszintes irányban mozog­hatnak. A (8) mozgatható csuklóhoz vannak a (9) ágyoldalfák (melyek teljesen azono­san vannak kiképezve, mint a (3) ágy­oldalfák) erősítve, melyek ismét szilár­dan össze vannak kötve a (10) ágyoldal­fallal. A (10) ágyhomlokfához (11) csukló körül elforgathatóan vannak ismét a (12) támasztólapok alkalmazva. Az 1., 2. és 4. ábrákban feltüntetett nyitott ágy összecsukása akként történik, hogy (6) és (12) támasztólapok a (13) nyíl irányában függélyes helyzetükből (5) illetve (11) csuklók körül vízszintes helyzetbe hozatnak, azután (10) ágv­homlokfa a vele szilárdan kapcsolt' (9) ágyoldalfákkal vízszintes irányban el­mozdíttatnak mindaddig, míg (8) csuklók a (7) vezetékek jobboldali végződéseibe

Next

/
Thumbnails
Contents