79263. lajstromszámú szabadalom • Készülék géz-, füst- stb. védőálarcokhoz vagy sisakhoz a szóbeli közlekedés megkönnyítésére

Megjelen't 1922. évi szeptember lio ,'íO-án. SZABADAIiM] LEIEAS -•H (i'XKj'mí'T!) i'iaoisjwíictvüt f'iÍRxadOU v.jgjjv I o'ufiíii (<$.» *•«> >.•.."•i>i/»«o«i/ 57I..Iü-fTTij í: FT " i 79268, szám.-': •iui'ÍJi.í .'lli.l i(j. XVIII/b. .OSZTÁLY. Készülék, gáz;-, füst- stb. yédőó^epkhoz vagy sisakokhöz. a szóbeli közlekedés megkönnyítésére.' sálzmann Albert mérnök eIsenachtcan és adlér lüdwiü A bejelentés napja 1918 junius hó 27-ifce. EJlaöbbsége ,lí»J7 december hó 31-ike. Ilill í. '•) A találmány tárgya gáz-, füstf ha­sonló védőálarcok oly javítására vqij^tko-7,ik, amellyel megkönnyítjük a védőálar­cot vagy sisakot hordó személyek r^flére I a szóbeli, érintkezést. A találmány ^rintj ezt azáltal érjük el, hogy az álai;c ; ,y$,gy; sisak falába hangerősítő szerkezet j ^an gázmentesen beszerelve, amely a, l^zédet közvetlenül az álarcon keresztül viszi át,' és a hangerősséget fokozza, anélkül, hogy a védőálarcot vagy sisakot hordó személy mozgásszabadságát korlátozná, amint ez telefonveztékek vagy hasonlók alkalmazá­sánál bekövetkezik. Hangerősítősaer Kézé^' gyanánt pl. membránt vagy mikrofont használhatunk. Célszerűen levehetően (sze­reljük fel a hangerősítő szerkezetet. Ha ezt nem használjuk, úgy az álarc vagy si­sak azon nyílását, amelybe a hangerősítő­szerkezet erősítendő, zárófedéllel zárhat­juk el gázmentesen. A harctéren használatos gázálarcoknál célszerűen a mérges gázok elnyelésére szolgáló tartály felett kb. a száj magassá­gában helyezzük el a hangerősítőszerke­zetet. Azonban a szerkezetet a gázelnyelő­tartállyal egyesíthetjük is, vagyis ebbe -Y,«y <;yi5v JJ'MJ'HH hmirjaíi vujjTKr 'Hu jnia beépíthetjük. A m^n4k4t es.Qt.bfin, Wíl^,],,,a [ .wyi • Jfd e Mt«öMíi w^^teiMwfíH' -hm %Ámw hassák. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának két példája vart feltüntetve. 1. ábra a gázálarc használat közben oldalnézetben. q^f átira az álarc elölnézete. 3. ábra pedig a gázelnyelőtartály hoin­loknézete. Az 1. és 2. ábra szerint az (a) hangerő­sítőszerkezet a (b) gázelnyelőtartály fölött kb. a száj magasságában van a (c) álarc falába beszerelve. A rajz szerint a hang­erősítőszerkezet hangosan szóló mikrofon­ból áll, melynek áramát kis száraz telep szolgáltathatja, amelyet az álarcot hordó személy magával visz. A telepet cél­szerűen az álarctól elkülönítve hordja, és az álarc használatakor az ezen alkalma­zott mikrofonnal dugaszoló kontaktus ut-

Next

/
Thumbnails
Contents