79247. lajstromszámú szabadalom • Eljárás zsírban és olajban oldható festékek és máseffélék előállítására

Megjelent 1922. évi szeptember hó 24-én. I MAGYAR KIRÁLYI löBr SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79247. szám. IV/f. OSZTÁLY. Eljárás zsírban és olajban oldható festékek és máseffélék előállítására. CHEMISCHE FABRIKEN WORMS AKTIENGESELLSCHAFT CÉG M/M FRANKFURTBAN. A 75540. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1918 jnnius hó 28-ika. Elsőbbsége 1917 december hó 7-ike. A 75540. sz. törzsszabadalom szerint zsírban ós olajban oldható festékek és máseffélék előállításához ásvány ola j -savakat, mint pl. nafthensavat, vagy ennek sóit használjuk. Ezen savak be­szerzése azonban a jelenlegi közgazdasági viszonyok következtében nehézségekkel jár, ami okot adott arra, hogy más alkal­mas pótanyag után kutassunk. Ezen munkálataink közben azt talál­tuk, hogy montánsav teljes értékű pótléka úgy az eddig használt állati és növényi zsírsavaknak vagy olajsavaknak, vala­mint a törzsszabadalomban javaslatba hozott nafthensavnak is a zsírban és olaj­ban oldható festékek előállításánál. A montánsavval előállított festékek az állati és növényi zsírsavakkal illetve olaj savak­kal előállított termékekkel szemben azt a nagy technikai előnyt mutatják, hogy az illető anyagokban könnyebben oldódnak, ami különösen kettős árnyalatú nyomatok készítésénél tűnik ki, amennyiben a szín­ellentétek élesebben jutnak kifejezésre, úgy hogy egyenlő hatások eléréséhez lényeges megtakarítások válnak lehetővé a festékek tekintetében. Bár már a naf­íhensav is hasonló előnyöket nyújtott, ennek dacára ez a megfigyelés nem nyúj­tott módot arra, hogy abból a nafthensav­val kémiai rokonságban nem álló montán­sav viselkedésére következtetést vonjunk, hanem ellenkezőleg, inkább azt kellett volna gondolni, hogy a montánsav a nö­vényi zsírsavakkal való rokonsága alap­ján ezeknek hátrányait is mutatni fogja. Példák: 1. 50 rész montánsavba kavarás ós víz­fürdőn való melegítés közben kb. 50 rész festékbázist viszünk be. Ezután az elegyet 80—100°-on erélyesen továbbkavarjuk, míg tiszta, színes oldatot nem kapunk, mimellett a mindenkori molekuláris arány szerint további montánsavnak hozzáadása szükséges. Kihűlés után az előállított festőanyag használatra kész. 2. 50 rész alizarinpásztát kavarás közr ben kb. 200 rész forró vízben feliszapo­lunk, azután teljes oldásig nátronlúgot és utána kb. 25 rész montánsavas nátronnak 200 rész vízben való forró oldatát bocsát­juk hozzá. Az elegyet kavarás közben 40 rész

Next

/
Thumbnails
Contents