79237. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gyujtózsinórfonógépek megállíátására helytelen gyujtózsinórvastagságok keresztülvezetése esetén

- 2 — nyában két (2) és (3) keret van ágyazva, melyek (4), illetve (5) hengerrel vannak ellátva. A (2) keret az állvánnyal szilár­dan van összekötve, míg a (3) keret (6) csap körül forgatható. A (7) húzórúgó­nak igyekezete az (5) hengert a (4) hen­ger felé szorítani. A (3) keret (8) nyu­gasszal van ellátva, mely (9) hüvelyben vezetett és (8) csavaranya segélyével pontoislan beállítható (11) tapintőpecek­nek alátámasztása gyanánt szolgál. A (12) csap körül forgatható hüvellyel (13) rúd van összekötve. A (14) szorítórúgó egyrészt a (15) állítógyűrűnek, másrészt a (16) tárcsának támaszkodik és igyeke­zete a (13) rudat lefelé mozgatni. A (17) görgőtartóban a' kétkarú (18) emeltyű van ágyazva, melyre a szíjkicsatolőszer­kezettel összekötött (19) rúd támaszko­dik, úgy hogy az emeltyűnek baloldali vége a (13) rúddal állandóan érintkezik. A (19) rúd a (20) kicsatolóvillával össze­kötött (21) sínnel kapcsolódik, mely be­iktatott szíj mellett (22) zárfog révén helyzetében tartatik. A berendezés működése a következő: A gyújtózsinór gépből kiinduló gyújtó­zsinór az (a) nyíl irányában a több ho­ronnyal ellátott (23) görgőn, a (24) és (25) görgőn a (4) és (5) hengerek között a (26, 23, 24 és 23) görgőkön vezettetik a (26) csévéhezi, melyen a gyújtózsinór felgombolyíttatik. A (11) tapintó pecek olykép beállíttatik, hogy helyes zsinór­vastagság mellett a (8) nyugaszon nyug­szik. Ha most a hengerpár közé cseké­lyebb vastagságú zsinór jut, akkor a (7) rúgó hatása folytán az (5) henger a (8) nyugassizal együtt közeledik a (4) hen­ger felé, úgy hogy a (11) tapintópecek alátámasztását veszíti. A (14) rágó a (13) rudat lefelé szorítja, mely a (18) emel­tyűt olykép forgatja el, hogy a (19) rúd felfelé mozog és a (21) sínt a (22) zár­fogbór kiemeli. Ezáltal a (20.) szíjkicsato lóba kapaszkodó (27) húzórágó hatása érvényesül és a szíj a (28) felékelt tár­csáról a (29) laza tárcsára tolatik, mi­által a gyujtózsinórfonógép megáll itta tik. Szabadalmi igényeli: 1. Berendezés gyujtózisinórfonógépek megállítására helytelen gyujtózsinőr­vastagság keresztülvezetése esetén, jellemezve egy hengerpár által, mely­nek egyik hengere forgathatóan van ágyazva, továbbá egy tapintópecek által, mely vékonyodó gyújtózsinór keresztülvezetése esetén utóbbi henger által olykép működtetik, hogy a fonó­gép szíjkicsatoló berendezése működ­tetik. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezés egy foganatosítása alakja, azáltal jel­lemezve, hogy egy hüvelyben állítható tapintópecek forgathatóan van ágyazva, és egy rúgó hatása alatt áll, mely a tapintópecket kikapcsolása al­kalmával elforgatja, mi mellett egy a hüvellyel összekötött rúd révén a szíj­kicsatoló berendezés működtetik. (1 rajzlap melléklettel.) l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents