79224. lajstromszámú szabadalom • Robbanómótor két egymásban elrendezett külső és belső hengerrel

Megjelent 1932. évi szeptember lió 23-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79224. szám. Vd/2. OSZTÁLY. Robbanómotor két egymásban elrendezett külső és belső hengerrel. ROSENTHAL MARCELL FOGTECHNIKUS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 augusztus hó 26-ika. A jelen találmány tárgyát alkotó mo­tornál minden körforgás alkalmával két robbanás történik. A mellékelt rajzon a találmánynak egy példaképem sémája van feltüntetve, ahol az 1—6. ábrákon a kettős henger és a dugattyú hosszmetszetben a körforgás különböző momentumaiban van feltün­tetve. A motor külső (1) hengere fix, magá­ban foglalja a mozgó belső (2) hengert. A dugattyú rúdja csatlós. A külső hen­geren két szelepes szívónyílás és egy szelep nélküli kipnffogó nyílás van ki­képezve. A szelepes nyílások a rajzon (3, 4)-gyei, a kipnffogó nyílás (5)-tel van jelölve. A belső hengeren fent és lent befelé nyíló önműködő (6) szelepek vannak alkalmazva, azonkívül két (7, 8) kipuffogó nyílás, melyek úgy vannak elrendezve, hogy a dugattyú, valamint a belső és külső hengerek viszonylagos állása szerint nyilnak vagy záródnak. A működésben lévő motor 1., 2. ábrá­kon megrögzített negyed fordulatban a belső hengerben fönt robban, lent kipuf­fog. A következő negyed fordulatban a külső hengerben alul sűríttetik, felül szívás történik. A következő negyed­fordulatban a belső hengerben alúl rob­ban, felül kipuffog. A következő, vagyis utolsó negyedfordulatban a külső hen­gerben felül sűríttetik, alul szívás törté­nik. Az 5—6. ábrákon látható negyed­forduH'atban az 1—2. ábráknál megismert folyamat ismétlődik meg és így tovább. Amint a rajzból is kitűnik, a második és negyedik negyedfordulatban a dugattyú a belső hengert a kipuffogás után magá­val viszi és ezáltal egyidejűleg a külső henger egyik végén szívást, a másik vé­gén sűrítést idéz elő. A sematikus rajz­hói nem tűnik ki, de a hengerek ési a du­gattyú úgy képezendő ki, hogy a sűrített gázkeverék a robbanás bekövetkezése előtt a (6) szelepen át a belső hengerbe szorul. A gyújtás azután már a belső hengerben történik. A motor hosszának csökkentése céljá­ból merev dugattyúrúd alkalmazása mel-

Next

/
Thumbnails
Contents