79202. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémből való, különösen betontestek betétjéül szolgáló, vázak merevítésére

Megjelent 1932. évi szeptember lió 23-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEI HAS 79202. szám. XVII/D. OSZTÁLY. Eljárás fémből való, különösen betontestek betétjéül szolgáló, vázak merevítésére. OTTO & SCHLOSSER CÉG MEISSENBEN. A bejelentés napja 1920 junius Ló 9-ike. Elsőbbsége 1915 október hó 12-ike. Csőalakú betonifistek betétjéül szolgáló fémvázakat, amelyek megfelelő kereszt­kötéssel ellátott hosszú rudakból állanak ismert módon úgy merevítik, liogy a cső­alakú kész rácsos szerkezet fölé drót­csavart csévélnek és azzal összekötő drót révén összekapcsolják. Az ilyen fémvázzal ellátott betontestek­nek, csöveknek, árbocoknak és hasonlók­nak azonban túl nagy a rugalmassága. Ezt tehát kivánatos csökkenteni, ami a találmány szerint a következőképen eszkö­zöltetik. A fémvázra kívülről rácáévélt drót­csavar spirálrugóként hat a húzó és nyomó igénybevételnél tengelye irányá­ban, minthogy egyes menetei csak a drót hosszirányában függnek össze, míg keresztirányban semmiféle összeköttetés sincs. Ennek az a következménye, hogy az egyes szabad menetek a húzás szakaszában egymástól eltávolodnak, míg a nyomó szakaszban közelednek. Egyetlen dróttekercselés magában véve csekély tartást kölcsönöz és ezért a vázat csak kevéssé merevítheti. í] hátrányon a találmány értelmében úgy segítünk, hogy a csőalakú zárt váz fölé az előbbi drótcsévéléssel ellenke ző irányban egy mási k drótot csévélünk. E két spirális metszéspontjait azután egymással és egyúttal az alatta levő cső­rácscsal kötődróttal összekötjük. Ezáltal az egyes tekercsmenetek egy­mástól való távolságát a két csavarmenet­nél rögzítettük, minthogy ezek egymás között szintén szét nem húzható fonatot alkotnak. Szabadalmi igény: Eljárás fémből való — különösen betontes­tek betétjéül szolgáló — vázak mereví­tésére, azáltal jellemezve, hogy a fém­vázra két vagy több egymást keresz­tező dróttekercselést alkalmazunk és azokat kötődróttal megerősítjük. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents