79183. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tartós töltött sütemény előállítására

Megjelent 1922." évi szeptember hó 12-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 7918B. szám. X/j. OSZTÁLY. Eljárás tartós töltött sütemény előállítására. SWOBODA REZSŐ GYÁROS ÉS SCHUMACHER KÁROLY CUKRÁSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1920 julius hó 23-ika. Az eddigi gyártott töltött sütemények csak rövid ideig voltak eltarthatok, mert csakhamar romlásnak indultak. Ennek oka egyrészt a' töltelék gyanánt használt élelmiszerekben levő erjesztő csirákban, másrészt a sütemény héjának légáteresztő voltában rejlik. A töltelék (gyümölcsfélék, turó- és sajtfélék, husneműek, stb.) a benne lévő vagy a légáteresztő héjon át belejutó erjesztő csirák hatására romlik meg. Találmányunk szerint a tölteléket elő­zetesen csirátlanítva (konzerválva), tésztá­ból készült légmentesen záró burokba zárjuk. A csírátlanítás illetve konzerválás tetszőleges ismert módon eszközölhető, például némely élelmiszernél vákuumban való szárítással, egyeseknél zsírban való sütéssel, stb. A légzáró tésztaburok elő­állításának legcélszerűbb módja a követ­kező: A tésztából egy fémmag segélyével hüvely, csésze vagy más alakú üreges tes­tet készítünk, ezt tojásból, gelatinból, olvasztott cukorból vagy ezeknek keveré­kéből készült esetleg más élvezhető mázzal kívül-belül bevonva megsütjük, mialatt á fenmagot benne hagyjuk. így a sütemény nemcsak kívül nyer kemény héjat, hanem a fénmaggal érintkező belső felületen is. A két héj között maradt tészta a mázas kemény héjakkal együtt igen jól záró burkolatot képez. A megsütött tésztából a fénmagot eltávolítjuk, az üreget az elő­zőleg csirátlanított (konzervált) töltelékkel megtöltjük, végül a töltő nyílásra egy a tésztaburkolattal azonos módon készült süteménydarabból dugaszt ragasztunk. Ragasztószer gyanánt és egyúttal légzáró tömítésül a már említett mázanyagot használjuk. A 3 így készült töltött sütemény hosszú ideig tartható el, mert a csirák megölettek és a burok meggátolja azt, hogy levegő és ujabb erjesztő csirák juthassanak a töl­telékhez. Szabadalmi igény: Eljárás tartós töltött sütemény előállítá­sára azáltal jellemezve, hogy előzetesen konzervált vagy csirátlanított tölteléket tojásból, gelatinból vagy más megfelelő tápszerből készijlt mázzal bevont, vagy egyéb módon légzáróvá tett, tésztából sült burokba zárunk. Pallas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents