79174. lajstromszámú szabadalom • Szívógázmótor

Megjelent 1922. évi szeptember hó 12-én. MAGYAR KIRÁLYI ^jjj^ SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79174. szám. V/d3. OSZTÁLY. Szívógázmótor. SZILVÁSSY KÁROLY MALOMTULAJDONOS TISZAPOLGÁRON. A bejelentés napja 1920 májas hó 22-ike. A jelen találmány szívógázmótorra vo­íatkozik, mely abban különbözik előnyö­sen az eddigi ilyen motoroktól, hogy szívó is kipuffogó szelep nélkül ós kétütemben lolgozik, azaz dugattyúja, a mindegyik dőrelöketnél (minden második löketnél) bekövetkező gyújtás folytán, minden má­sodik löketnél egy-egy lökést kap és ezzel i mótor teljesítményét, egyébként azonos néretek mellett, jelentékenyen fokozza, ill. az eddigi teljesítmény mellett a mótor kisebbre méretezését engedi meg. A talál­mány szerint azáltal érjük ezt: el, hogy a szívógáz és levegő keverékét, nem az üre­sen előremozgó dugattyúval szívatjuk be EIZ elégetőkamrába, hogy csak a követ­kező dugattyúlöket alatt komprimáljuk és gyújtsuk meg azt, mint eddig, hanem a dugattyú már kompressiólökete alatt be­szívja azt a minden oldalon légmentesen elzárt tartály gyanánt kiképezett forgaty­tyúházba és itt, legközelebbi munkalökete alatt, már annyira komprimálja, hogy a keverék, az elégett gázok kipuffogása ós az eléget őkamra kiöblítése után, ismert módon kényszermozgásúlag megnyitott be­ereisztőszelepen át, nyomás alatt ebbe az elégetőkamrába áramolhatik be OS 3>Z ekkor visszamozgó dugattyú által rögtön tovább komprimáltatik a gyújtáshoz szükséges nyomásra. A mellékelt rajzon példaképen egy ilyen kétütemű szívógázmótor egy foganatosí­tási alakja fíi|ggélyes hosszmetszetben van bemutatva. A mótor általában a szokásos módon van kiképezve. Az (1) henger (2) hűtőköpennyel van körülvéve, mely a (3) csövön át jut be a hűtőyíz, hogy a (4) csövön át ismét elhagyja azt. Az (1) hen­ger mellső nyílásához közvetlenül csatla­kozik a minden oldalon légmentesen elzárt tartály gyanánt kiképezett (5) forgattyú­ház. Ebbe a forgattyúházba már most a (6) szívógázvezeték torkol be egy (7) szívó­szelep közvetítésével. Az elégetéshez szük­séges levegő a (8) csap vagy szelep segélyé­vel szabályozható (9) vezetéken át közvet­lenül a (6) szívógázvezetékbe áramlik be. Az (5) forgattyúház egy a (10) szelep vagy csap segélyével szabályozható ós elzárható (11) cső útján, a szokott módon, tetszőleges ismert berendezések segélyével alkalmas pillanatban működtetett (12) beeresztőisze­lepen át, az (1) henger (13) elégetőkamrá­jával áll összeköttetésben. Ebbe az elégető­kamrába torkol a (14) öblítői égvezető csatorna, mely a szokott módon és ismert eszközökkel a (15) kipuffogóhasítékok meg-

Next

/
Thumbnails
Contents