79160. lajstromszámú szabadalom • Kisütőcső

Megjelent 1922. évi szeptember hó 1922-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79160. szám. VII/j. OSZTÁLY. Kiöütőcső. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG FŐTELEP BERLIN-SIEMENSSTADTBAN, FIÓKTELEP WIENBEN. A bejelentés napja 1919 március hó 29-ike. Elsőbbsége 1918 április hó 16-ika. Kisütőcsö veknél szokásos a rács gya­lánt kiképezett segédelektródának, vé­kony drót alakjában, vékony üveg­vagy kvarckeretre való feltekercse­lése. Ennek az elrendezésnek az a hátránya, hogy egy-egy drótréteg egyes drótjainak egymástól való távol­sága nem marad állandó, főleg ha a drót, felmelegedés folytán, kiissé meg­nyúlik. A dróttekercsek befektetésére a kívánt finomságú csatornák üvegben vagy kvarcban csak igen nehezen képez­hetők ki. Ezért ajánlották már a drót­rács tartójának fémből való készítését. Bár az ilyen tartók könnyebben meg­munkálhatok, mint az üvegből vagy kvarcból valók, azonban gázüres kisütő­csövekben nem alkalmazhatók, mert nem gáztalaníthatók eléggé. A jelen találmány szerint azáltal ke­rüljük el ezt a hátrányt, hogy a drót­tekervények tartására és az egyes drót­darabok egymástól való távolságának biztosítására egy-egy külön szerkezeti elemet használunk. A tartókeret ugyan­is, csakúgy, mint az először említett ismert kiviteleknél, itt is üvegből vagy kvarcból van készítve, ellenben a drót­rétegek befektetésére való csatornák vé­kony fémrudacskákban vannak kiké­pezve, melyek a tartókeret feltekercselő­oldalai hosszában vannak elrendezve. A fémrudacska egy darab hullámos drót­ból állhat. Minthogy ennek a féinrtidacs­kának nem kell magát a rácsot tartani, oly gyengére méretezhető, amennyire azt a dróttekervények befektetésére való mélyedések elrendezése megengedi. A beépített fém csekély mennyisége miatt annak gáztalanítása meg van könnyítve. Azonkívül igen szúkszemű rácsok is könnyen előállíthatók ily módon. A mellékelt rajz a találmánynak meg­felelően kiképezett kisütőcsövet távlati képben ábrázolja. Az (1) üvegedényben a (2) zsámolyon (lábon) (3) üvegkeret van elrendezve, melynek rövid oldallécei közt a (4) izzó­katóda van kifeszítve. A keret hosszú oldalrész,ei közt, a lécek köré tekercselt drót alakjában, az (5) rács van ki­feszítve, mely az ezen keresztoldallécek hosszában elrendezett (6) hullámos drót­darab hullámvölgyeibe van befektetve. A drótdarabka a (3) kereten meg van erősítve.

Next

/
Thumbnails
Contents