79143. lajstromszámú szabadalom • Mécsbéltartó

Megjelent 1922. évi szeptember hó 1922-én. MAGYAR KIRÁLYI ||jÍ| SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79148. szám. 11/D. OSZTÁLY. Mócsesbéltartó. NEUSCHLOSZ SAMU KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 november hó 21-ike. Jelen találmány tárgya béltartó mé­csesekhez, mely a pamutból vagy más felszívó képességű kanócot a mécsesben felálló helyzetben megtartja, úgy hogy az égőanyagnak fogyásánál össze nem rogy s így az égőanyag végig éghet. E mellett jelen béltratónak még az az előnye is van, hogy a kanócnak vagyis bélnek füstölését megakadályozza (és alacsony, zsebben hordozható mécsesek­nek a készítését és használatát is lehe­tővé teszi. Lényegében ezen bél tartó egy a bél vagy kanóc köré hajlított lemezből áll, melynek alsó részén egy derékszög alatt kihajlított talp van. A csatolt rajz a találmány tárgyá­nak példaként! kiviteli alakját tünteti fel. Az 1., 2. és 3. ábra a béltartó feltüntetett kiviteli alakjának előállítási módját mutatja, a 4. ábra a kész béltartónak oldalné­zete, az 5. ábra metszet a 4. ábrának A—B vo­nala szerint, végül a 6. ábra a mécsesdobozba helyezett béltartónak és kanócnak távlati nézete. Mint a 4—6. ábrákból látható a bél­tartó egy az (a) kanóchoz hozzáfekte­tett lemezből áll, melynek két (b, c) széle a kanóc másik oldalára át van hajlítva, úgy hogy a lemez a kanócot körülfogja és melynek alsó részén a derékszög alatt hajlított (d) talp van, melyre a béltartó felállítható. A kanóc felül a tartóból csak annyira áll ki, amennyire az az égéshez szükséges, alul pedig a kanóc annyira lóg le, hogy elegendő égőanyagot képes felszívni. r A béltartót igen egyszerűen úgy ál­lítjuk elő, amint az az 1—3. ábrán föl van tüntetve. A megfelelően kivágott lemezbe kétoldalt egy-egy (e) bevágást készítünk, úgy hogy (b, c) fülek kelet­keznek. Azután a pontozva jelölt (a) kanócot a két fül közé a lemezre fek­tetve először a (b) fület (2. ábra), az­után pedig a (c) fület (3. ábra) hajlít­juk rá a lemezre, úgy hogy a kanóc be van fogva, végiil a (d) talpat alkotó le­mezrészt hajlítjuk ki derékszög alatt (5. ábra). A kanócot és béltartót az égőanyag felvételére szolgáló, esetleg fedéllel be­zárható (f) edénybe (6. ábra) helyezzük

Next

/
Thumbnails
Contents