79137. lajstromszámú szabadalom • Sorsjegycsomag

Megjelent 1922. évi szeptember hó 1922-én. MAGYAR KIRÁLYI \5§jgr SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79137. szám. XIII/d. OSZTÁLY. Sorsjegycsomag. PEYER JÓZSEF EMIL GENFBEN. A bejelentés napja 1920 január hó 30-ika. Elsőbbsége 1919 március hó 11-ike. A jelen találmány tárgya sors jegy­csomag, amely lehetővé teszi, hogy köz­vetítők jegysorozatokat árusítsanak, úgy hogy minden csalás teljes biztonsággal meg van akadályozva. A találmány szerinti sors jegy csomag jellemző sajátsága, hogy a sorsjegyek oly bezárt borítékok sorozatába vannak bezárva, amelyeknek mindegyike lesza­kítható szelvénnyel van ellátva; egy so­rozat valamennyi szelvénye azonkívül egymásholz van erősítve. A borítékok mindegyike a testétől egy meggyengített rész által elválasztott szelvénnyel lehet ellátva, amely lehetővé teszi a borítékoknak szelvényükről való leszakítását. A sorsjegy csomag a sorsjegyeket ké­pező, leválasztható részeket tartalmaz­hat. El lehet még látva minden egyes borítékon áthatoló zárószegecsekkel és oly zárószegecsekkel is, amelyek a cso­mag valamennyi borítékát egymással összekötik. A következő fejtegetéseik' könnyebben érthetővé tétele végett a mellékelt rajz a csomag különböző foganatosítási alak­jait példaképen tünteti fel. Az 1. ábra az 'összeállítás vagy csomag foganatosítási alakjának elölnézete, a 2. ábra pedig metszete az 1. ábra A—B vonala mentén; a 3. ábra az 1. ábrán látható összeállítás egyik borítékát nyitva mutatja be, amely egy jegyet tartalmaz és leragasztásra, lezárásra és összekötésre kész. A 4. ábra az összeállítás egy másik foga­natosítási alakjának az 1. ábrához ha­sonló elölnézete, az 5. ábra egy harmadik foganatosítási alak hasonló nézete, amely foganatosí­tásnál a jegyek a borítékkal egy darabot képeznek, a 6. ábra metszet az 5. ábra C—X> vonala mentén, míg a 7. ábra az 5. és 6. ábrán látható alak­ban kiképezett borítékok egyikét nyitva és leragasztásra, lezárásra és összekö­tésre készen mutatja. Az 1—3. ábrákon (a) jelzi a borítékot, amelynek (al) szárnya (3. ábra) (a2) meghosszabbítással van ellátva, amely az összeállítás szelvényét képezi. Az egy­mást keresztező sraffozás a ragasztó­anyaggal bevont részeket jelzi, amelyek a borítékok testére aiz 1. ábrán látható módon ragasztandók rá. A borítékban el­helyezett jegy körvonalait a (b) ered­ményvonalak jelzik. (c) oly lyukazás, amely az (a2) szel-

Next

/
Thumbnails
Contents