79110. lajstromszámú szabadalom • Hűtővízhozzávezetés szelepekhez

Megjelent 1922. évi augusztus lió 28-án. MAGYAR KIRÁLYJ SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79110. szám. Ve/l. OSZTÁLY. Hűtővízhozzávezetés szelepekhez. MAEDLER FRANZ MÉRNÖK CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1920 junius hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1917 október hó 3-ika, Jelen találmány célja vízhűtésű szelepek alkalmassá tétele igen gyorsan járó moto­rokhoz. Az eddigi repülőgépmotorok szelepei csak mintegy 7'8 kg/cm2 effektív közép­nyomás alkalmazását engedik meg. A kö­zépnyomás emelése esetén a hőmérséklet annyira emelkedik, hogy a szelepek hasz­nálhatatlanokká lesznek. A találmány tárgya, mely lehetővé teszi, hogy magas fordulatszámmal futó moto­rok szelepeihez a hűtővizet abszolút üzem­biztos módon vezessük hozzá, a mellékelt rajz kapcsán van ismertetve, ahol is az 1. ábra a találmány szerinti elrendezést oldalnézetben, részben metszve mutatja, míg a 2. ábra ugyanazt felülnézetben tünteti fel. Az 1. ábrán (a) csatlakozó darabot jelöl, mely a (b) szelepzárral van összekötve. Az (a) toldalékdarab a szelep vízbeveze­tése és elvezetése számára a (o) furatok­kal van ellátva. Az (a) vízhozzávezető darab két kúpos (d) tömlőtoldattal van ellátva, melyek végükön az (e) csavarme­neteket hordják. A (d) tömlőtoldatra az (f) gumitömlőt toljuk és a (g) anyával, melyet az (e) csavarmenetekre csavarunk, megszorítjuk. Hogy a gumitömlő lengé­sét, melynek következtében az rövid időn belül használhatatlanná válnék, elkerüljük, az (f) vízhozzávezető tömlőket két (h) rúgó közé helyezzük, melyek a tömlőre némi nyomást gyakorolnak. A (h) rugók egy­részt a mozgó szeleppel, másrészt a víz­csövek helytálló csatlakozásával szilárdan össze vannak kötve úgy, hogy az igénybe­vételeket és a hevesen fellépő lengéseket a rugók veszik fel. Eddig nem volt lehetséges szabadon függő gumitömlőkkel oly motorok sze­lepeihez a hűtővizet üzembiztosan hozzá­vezetni, amelyek fordulatszáma pl. 1000-nél nagyobb volt. Jelen találmány a hűtővíznek égési erő­gépek motoraihoz való hozzávezetését teljesen üzembiztos módon teszi lehetővé. A találmány alkalmazása azonkívül lehe­tővé teszi magas középnyomású, pl. 87 kg/cm2 és percenként 1000-nél nagyobb fordulatszámmal járó motorok építését. Szabadalmi igények: 1. Hűtővízhozzávezetés égési erőgépek szelepeihez hajlékony tömlők segélyé­vel, jellemezve azáltal, hogy a tömlők rugókkal vannak összekötve, melyek

Next

/
Thumbnails
Contents