79106. lajstromszámú szabadalom • Aknakemence függőleges előhevítő aknával és vízszintes égetési térrel

Megjelent 1922. évi augusztus lió 28-án. MAGYAR KIRÁLYI mgM SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79106. szám. XVII/d. OSZTÁLY. Aknakemence függőleges előhevítő aknával és vízszintes égetési térrel. MÜLLER FERENC ÉPÍTŐMESTER ELBINGERODEBAN. A bejelentés napja 1919 julius hó 22-ike. Elsőbbsége 1916 április hó 19-ike. Jelen találmány tárgya aknakemence függőleges előhevítő aknával és vízszintes égetési térrel. A találmány célja oly ke­mence létesítése, mely apródarabos anyag­nak, pl. mészkőnek égetésére is használ­ható. Ezt azáltal érjük el, hogy az ége­tési tér oly hosszat nyer, hogy az apró­darabos anyag a kivonó akna felé való vándorlása közben az égetési tér fala­zatából kisugárzó hőnek van kitéve és fokozatos utánégetés áll be. Hogy emellett a mészkövet teljesen át­égethessük, a mészkőnek a vízszintes tüzelőtérben egyenletes, vékony rétegben kell feküdnie és egyenletesen kell előre­mozgathatónak lennie. Ezt a vízszintes vagy gyengén ferde tüzelőtér fenekének mechanikai szállítóberendezés gyanánt való kiképezése által érjük el. A mellékelt rajzon az új aknás test fo­ganatosítási példájának metszete látható. Az (a) akna alsó végéhez (b, c) bolto­zatok által fedett, egymással szemben­fekvő, közel vízszintes két tüzelőtér csat­lakozik, mely tüzelőterek (d, e) feneke el­csúsztatható ; ezen fenekek egymáshoz képest ferde síkjukban ide-oda mozog­nak. Az (a) akna alatt háromszögkereszt­metszetű, vízzel hűtött, helytálló (f) tömb van elrendezve, mely alá nyúlnak a (d, e) fenekek. A mészkő az (a) aknában csakis elő­hevíttetik és azután az állandóan ide-oda mozgó (d, e) fenekekre csúszik, melyek a (g) égetési övbe vezetik. A (d) fenéknek a (h) nyíl irányában való mozgása alkal­mával az anyagot a fenék az aknából magával viszi, a fenéknek a pontozott vonalak segítségével jelzett helyzetbe való visszamenetele alkalmával pedig az anyag előretolatik. Ilyenformán az anyag foko­zatosan áthalad az égetési téren az (i) csatornák felé, melyek a kész terméket a kemencéből kivezetik. Az (i) csatornák felé való mozgása közben az anyag a bol­tozatból kisugárzó hőnek van kitéve, mi­közben lassú utánégetés megy végbe. A két (d) és (e) fenék állandóan azonos irányban mozog úgy, hogy az anyag az (a) aknából felváltva az egyik, azután a másik oldal felé szállíttatik ki. A fűtőgáz­nak hozzávezetése gáztüzelés esetén a csatornán át történik. Szabadalmi igények: 1. Aknakemence függőleges előhevítő ak­nával és vízszintes égetési térrel, azáltal jellemezve, hogy az égetési tér darabos

Next

/
Thumbnails
Contents