79098. lajstromszámú szabadalom • Magától ki nem kapcsolódó gomb vagy kapocs

Megjelent 1922. évi augusztus lió 28-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79098. szám. I/i. OSZTÁLY. Magától ki nem kapcsolódó kapocs. MÁRTON GÉZA ÁLL. TANÍTÓ PESTSZENTLÓRINCZEN. A bejelentés napja 1918 május hó 18-ika. A gomb, mely ruhák begombolására, kapcsolására szolgál, abban különbözik a már létezőktől, hogy míg azok mint gom­bok a szövetbe vágott, hamar kitáguló lyukból kigombolódtak, mint nyomó (pa­tent) kapcsok a rúgó gyengülése miatt ki­pattantak és végül mint közönséges hor­gos sodronykapcsok, ha a ruha egy kissé lazábban állott maguktól kikapcsolódtak, addig ezen gomb- vagy kapocsszerkezet egyik darabjának T alakú kiálló része, a másikon vágott, a felvarrásnál az előbbi­vel ellentétes keresztalakba állított hosz­szúkás nyílásba csakis mind a két darab­nak a ruhaanyaggal együtt egy-egy nyol­cad elegymással párhuzamos irányba for­dítása által kapcsolódik, vagy nyílik. Fe­szülésnél vagy lazulásnál nem akadhat ki, mert önmagától még a leglengébb anyagú ruha sem engedi, hogy a nyolcad fordulatot megtegye. A mellékelt rajzok 1. ábrája egymással szembe állítottt, a 2. ábra már egymásra csúsztatott, a 3. ábra a nyolcad fordulatot megtett, átbujtatott T alakkal, a 4. ábra pedig a magától visszafordult és teljesen bekapcsolódott pár gombot, kapcsot távlati ábrázolásban mutat. A gomb (lásd 1—4. ábra) kissé dom­ború, oválalakú fém vagy más anyagú lapokból készül és a felvarrásra szolgáló (c) lyukakon kívül egyiken a keskenyebb irányban hosszúkás (b) nyílással, a má­sikon a hosszabb irányban az említett (b) nyílásba menő (a) T alakú kiálló résszel van ellátva. A (b) nyílással biró rész hátlapján (d) kör mélyedés van, hogy a másik gomb (a) T alakja ne sértse a ruha-anyagot és körben fordulhasson. A gombok egyformán hosszúkás ovál­alakjukkal függőlegesen vagy vízszintesen lesznek felvarva és ki-bekapcsolás, gom­boláskor mindkettő a szövettel együtt egy nyolcad ellentétes fordulatot tesz. Szabadalmi igény. Magától ki nem kapcsolódó kapocs-pár, jellemezve azáltal, hogy két ovális ka­pocs részből áll, melyek egyikén ki­emelkedő T alakú nyelv, másikán e T alakú nyelv befogadására alkalmas hosszúkás nyílás van kiképezve úgy, hogy egymásbatolás és elfordulás által a két fél egymásba kapcsolódik. (1 rajzlap melléklettel.) Fallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents