79079. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tűzálló csillámlemezeknek előállítására csillámhulladékokból

Megjelent 1922. évi augusztus lió 28-án. MAGYAR KIRÁLYI |j|p SZABADALMI BÍRÓSÁG­SZABADALMI LEÍRÁS 79079. szám. IVh/l. OSZTÁLY. Eljárás tűzálló csillámlemezeknek előállítására csillámhulladékokból. KERTÉSZ PÁL MŰSZAKI KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1S20 szeptember hó 11-ike. A találmány tárgya eljárás tűzálló csillám­lemezeknek előállítására csillámhulladé­kokból. A csillám bányászatánál és ipari feldolgozásánál keletkező hulladékot ed­dig gyantával ragasztották össze lemezekké. Eltekintve attól, hogy az ilyen lemezek minősége mindig tökéletlen, azok már azért sem találhatnak elterjedtebb ipari alkalmazásra, mert a gyanta már mérsé­kelt hőfokon megolvad és a lemezek hasz­nálhatatlanná válnak. Még kevésbbé alkal­masak az ilyen mesterséges csillámleme­zek oly esetekben, amikor izzó vezetőket kell egymástól elszigetelni vagy izzó veze­tékeket (pl. ellenállásdrólókat) kell szilárd alapfelületen elhelyezni. Erre a célra a természetes csillámlemezek kiválóan alkal­masak, míg az eddigi eljárásokkal előállí­tott mesterséges csillámlemezeket ilyen esetekben, melyek az elektromos iparban gyakoriak, nem lehetett használni. A talál­mány értelmében csillámhulladékból, vagy oly csillámkristályokból, melyek kicsiny­ségüknél fogva lemezek készítésére nem alkalmasak, nagy szigetelőképességű és tűzálló lemezeket készíthetünk. Az eljárás a következő: A csillámhulladékot portól, földes ré­szektől stb. megtisztítjuk és, ha szerves részek tapadnak hozzá, kiizítjuk. Ezután a megtisztított csillámhulladékot megőröl­jük és az őrléssel kapott különböző nagy­ságú szemcséket osztályozással elválaszt­juk. Az őrlés eredményeként apró csillám­lemezkéket kapunk, amelyeket oly módon kell összeragasztani, hogy lapjaik egymásra feküdjenek. Evégből a találmány értelmé­ben a csillámliszt lemezkéit oly anyaggal vonjuk be, mely magasabb hőfokon a le­mezkéket egymással összetapasztja. Erre a célra valamely alacsony olvadáspontú szilikát alkalmas, mellyel a csillámlisztet összekeverjük, és kissé nedves állapotban formába vagy lemezalakra hozzuk. A csil­lámliszt és szilikát keverékét igen lassan megszárítjuk és eközben a hőfokot foko­zatosan annyira emeljük, hogy a szilikát megolvadjon. A kapott lemezek esetleg még sajtolóhengerek között kisimíthatók. Kötőanyagul előnyösen alkáliszilikátot használunk, melyet magán a csillámon állíthatunk elő oly módon, hogy a csillám­lisztet kovasavhidráttal keverjük és a ke­verékhez annyi előre kiszámított alkálit (KOH, Na OH) és CaO-t adunk vizes oldat-i ban. amennyi a kovasav lekötésére épen

Next

/
Thumbnails
Contents