79020. lajstromszámú szabadalom • Gép ültetőlyukak előállítására

Megjelent 1922. évi augusztus b.ó 16-án. MAGYAR KTRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 79020. szám. X/a. OSZTÁLY. Gép ültetőlyukak előállítására. HOBUS HENRIK FÖLDBIRTOKOS SEHLDE A. D. LEINEBEN. A bejelentés napja 1920 április hó 28-ika. Elsőbbsége 1919 március hó 3-ika. A jelen találmány a szántóföldben ültetőlyukak létesítésére való olyan gépre Vonatkozik, melynél az ezen ültetőlyuka­kat létesítő szurószerszámok forgattyús tengelyhez vannak kapcsolva és függélyes vezetékekben fel-lemenő mozgást végeznek. Egy ismert ilyen fajtájú gép igen körül­ményes áttevőszerkezettel van ellátva a mozgásnak a járókerekek tengelyéről a szurószerszámokra való átvitelére, aminek az a következménye, hogy csak egy-egy szurószerszám rendezhető el künt, a for­gattyutengely előtt, hogy a forgattyu­karok körülforoghassanak és hogy a körül­ményes vezetőszerkezetek elhelyezhetők legyének. Kettőnél több lyukat tehát ezzel az ismert géppel nem lehet egyidejűleg létrehozni. Másrészt ismeretesek, olyan lyukszuró­gépek is, melyeknél a szurószerszámok olyan rugók hatása alatt állanak, melyek megemelésüket megkönnyítik és gyorsít­ják. Ezeknél a szurószerszámokat for­gattyú-, ill. bütyköstárcsa működteti, mely résztvesz egy vonszolt saru inga­mozgásaiban. Ennek a gépnek az a hát­ránya, hogy nem lehet egymásmelleit több szurószerszámot elrendezni, még akkor sem, ha mindegyik szerszámnak külön bütyköstárcsája van is. Utóbbi esetben ugyanis az a hátrány lép fel, hogy nem lehet mindegyik szerszámot külön von­szolt saruval összekötni, úgy hogy ezeknek a saruknak célja, nevezetesen, ,(gy nem egyenletes talajba is mindig azonos mély­ségű lyukakat lehessen beszúrni, meg­hiúsul. Ellentétben ezzel a jelen találmánynak megfelelő berendezésnél valamennyi szuró­szerszám működtetésére egyetlen fogas­kerék használható és a forgattyú tengely­hez tetszőleges számú szerspámot lehet kapcsolni és igy mindig egyenlően, sorban lehet a lyukakat beszúrni, ha ugyanis pl. négy szerszámot rendezünk el egymás­melleit. A találmány értelmében már most azáltal van lehetővé téve a lyukasztás után a szerszámok felfelé mozgása —• ami, ismert módon, a szerszámok előző lefelé mozgásakor összeszorított rugók hatása alaitt megy végbe — hogy a hajtókerék fogkoszoruja megszakításokkal van fo­gazva. Ennek még az az előnye is van, hogy a szerszámok elrendezésének ezen módja folytán mindjárt a kivánt távolságot kap­hatjuk meg az uj négyes lyuksor és az ennek meghosszabbításába eső régi négyes lyuksor közt, minthogy a távolság az egyik járókerék sikja és a szerszámtengély első

Next

/
Thumbnails
Contents