77859. lajstromszámú szabadalom • Hőkicsrélő berendezés csőfenekekbe illesztett csövekkel

. Megjelent 1921. évi április hó 23-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 77859. szám. V e2. OSZTÁLY. Hőkicserélő berendezés csőfenekekbe illesztett csövekkel. SCHWEIZERISCHE STELLWERKFABRIK CÉG WALLISELLENBEN. A bejelentés napja 1919 december hó 13-ika. Elsőbbsége 1919 október bó 15-ike. A jelen találmány olyfajta hőkicserélő berendezésekre, hűtőkre, gőzgazánokra és effélékre vonatkozik, amelynél csövek vannak két csőfenék között vagy egy csőfenékben elrendezve. Két fenék ese­tében eddig a csöveket mindkét végükön csavarmenetekkel látták el és a csőfene­kekbe csavarolták, ha a csövek rendel­tetése az volt, hogy például gőzkazánok­nál a horgonycsöveket képezzék, külön­ben pedig sima csöveket hengereltek be a csőfalak sima furataiba. Kondenzátoroknál eddig szokásos volt. hogy legalább egy oldalon tömítőszelence­szerfí tömítéseket és töméseket alkalmaz­zanak. A jelen találmány csőfenekekbe illesz­tett csövekkel fölszerelt oly hőkicserélő berendezésekre vonatkozik, amelynél minden egyes cső a végén kúposán meg­vékonyítva csavaranya segélyével van a csőfenékben fogvatartva, amennyiben a cső vége a csavaranya gyűrűs hornyá­ban fekszik, amelynek belső pereme ki­szélesbítése útján a cső kúpos vége mögé kapcsolódik. A mellékelt rajzon több foganatosítás! példa van föltüntetve és pedig az 1. ábrán cső hosszmetszete, a 2. ábrán a hozzátartozó csavaranya a szerelés előtt hosszmetszetben, a 3. ábrán a csőfenékbe illesztett cső hosszmetszetben, amely szerint a csavar­anya a 2. ábrától eltérő alakban van ki­képezve, a 4. és 5. ábrán csavaranya benne elren­dezett csavarrudakkal metszetben és fölülnézetben, és a 6. ábrán további foganatosítási alak hosszmetszetben. Az első foganatosítási alaknál (1. és 2. ábra) az (1) csőnek a rajzon látható (6) vége kiélezett és kúposán befelé meg vau vékonyítva. A gyűrűalakban kiképe­zett (2) csavaranyának (4) gyűrűs hornya van, amelynek külső fala a cső kúpos vége külső szélességének felel meg és amelynek (3) belső pereme oly nagy át­mérőjű, hogy a (2) csavaranya a horony­nyal a kúpos csővég belső peremére tol -ható rá. A (2) csavaranya enyhén kúpos (9) külső csavarmenetekkel van ellátva. .A (2) csavaranya kúpos (9) csavarmene­tekkel oly mélyen van az (1') csőfenékbe (3. ábra) becsavarolva, hogy az (1) cső kúpos végére fölfekszik, mimellett föl­tesszük, hogy az (1) cső az (1') csőfenék

Next

/
Thumbnails
Contents