77826. lajstromszámú szabadalom • Eljárás robbanószerek előállítására

Megjelent 1921. évi április lió 8-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 77826. szám. XlX/g. OSZTÁLY. Eljárás robbantószerek előállítására. GHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN A.-G. CÉG DREZDA/M. RADEBEULBAN. 4 76245. 82. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 október hó 16-ika. A törzsszabadalomban robbantószerek előállítására való olyan eljárás van védve, melynél ammonitrátot és arnmo­nitrát-robbantószerkeverékeket haszná­lunk zsírsavakkal és oxyzsírsavakkal kapcsolatban. Azt találtuk már most, hogy az ott em­lített kiindulási anyagok előnyösen, rész­ben egyéb anyagokkal helyettesíthetők. Mindenekelőtt pld. guanidinnitráttal le­het az ammonnitrátot helyettesíteni. Ha pld. az ammonnitrát helyett a 350.371. sz. francia szabadalmi leírásban ismertetett, 80 rész ammonnitrátból és 88 rész guani­dinnitrátból álló keveréket használjuk, akkor főleg oxysavakkal és ezek sóival, olyan keverékek keletkeznek, melyek.igen alacsony hőfoknál az önthetöségig elfo­lyósíthatók. Ekkor olyan pótanyagok is hatnak, melyek az ammonnitrát olvadás­pontját egyedül kevésbbé szállítják le, mint a törzsszabadalomban említettek és pe­dig: dioxynbenzolok, pld. pyrokatechin, resorcin és az oxybenzolsavak sói, pld. nátriumsalicylat és az aromás szulfosavak sói, pld. toluolszulfunsavas nátron. így pld. 80 rész ammonnitrátnak 88 rész guanidinnitráttal való keveréke, 20% glykolsavas nátron hozzáadása után 85°-nál önthető, 20% tejsavas nátron hozzáadása után 70°-nál önthető, _ •. -20% pyrokatechin hozzáadása után 90- 95u -nál önthető, 20% resorcin hozzáadása után 90°-nál önthető, 20% szalicilsavas nátron hozzáadása után 100°-nál önthető, 20% toluolszulfonsavas nátron hozzá­adása után 100°-nál önflietö. Kihűlés után, a keverési arány és a hozzáadott anyag szerint, itt is szilárd, kemény, vagy többé-kevésbbé plasztikus alakítható masszákat kapunk. De lehet a zsírsavakat és oxyzsírsava­kat és ezek isóit is, egészen, vagy rész­ben, más anyagokkal helyettesíteni. Ilye­nekül az aliphás karbonsavak amidjai és' az éter-kénsavas sók jönnek itt figye­lembe. így pld. kicsinyben végzett kísérletnél 4 rész ammonnitrátnak 1 rész acetamid­dal való keveréke 95u -nál volt önthető. Már jóval alacsonyabb hőfoknál is nehe­zen folyó masszává olvad a keverék. Ha csupán az ammonnitrát helyett am-

Next

/
Thumbnails
Contents